TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học 09-10 Ngệ An

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học 09-10 ngệ an', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT NGHỆ AN ĐỂ thi thử đại HỌC LAN I NĂM HỌC 2009 - 2010 TRƯỜNG THPT PHAN ĐÀNG LUƯ Môn thi TOÁN Khối B D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TAT CẢ THÍ SINH 8 điểm Câu I 2 điểm . Cho hàm số y 1 - x 3 . 1. Khảo sát và vẽ đổ thị hàm số đã cho. 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đổ thị hàm số y 1 - x 3 biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm A 0 5 . Câu II 2 điểm 1. Giải hệ phương trình x2 - 4 y2 - 8 x 4 y 15 0 với ẩn x y e R . x2 2 y2 - 2 xy 5 2. Giải phương trình cos3x 6sin x 3 với ẩn x e R. Câu III 2 điểm 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong y x x2 và y x3 x. 2. Cho a b c là ba số dương thỏa mãn abc 1. Chứng minh rằng v v 3 ị 3 . 2 2 a b c yja yb yjc 1. 2. Câu IV 2 điểm Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao bằng nhau. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy còn cạnh BC và AD không phải là đường sinh của hình trụ. Biết diện tích của hình vuông ABCD là 100 m2. Tính diện tích xung quanh của hình trụ và cosin góc giữa mặt phẳng chứa hình vuông và mặt phẳng đáy. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A 0 0 2 B 0 4 0 C -6 0 0 . Viết phương trình mặt phẳng P đi qua điểm A song song với đường thẳng BC và khoảng cách giữa đường thẳng _ . . .3 3 22 BC và mặt phẳng P bằng 11 . PHAN riêng 2 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B A. Theo chương trình Chuẩn Câu Va 2 điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình bình hành ABCD có giao điểm của AC và BD là I 2 1 . Các điểm M -1 1 N 1 0 P 3 -1 Q -1 2 lần lượt thuộc các đường thẳng AB BC CD DA. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 2. Tìm số phức z thỏa mãn đổng thời hai điều kiện 1 z - 3i z i z -1 z - i 1 B. Theo chương trình Nâng cao Câu Vb 2 điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình là x sỈ3y 2 0 và hai điểm phân biệt A 1 5 3 B không thuộc đường thẳng d. Lập phương trình đường thẳng AB Biết rằng khoảng cách từ điểm B đến giao điểm của đường thẳng AB và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
433    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN