TAILIEUCHUNG - Kỹ năng xin việc

Quy chuẩn bộ hồ sơ xin việc: Chuẩn bị hồ sơ xin việc làm. Phân loại hồ sơ xin việc làm: Hồ sơ theo công thức. Hồ sơ có nhiều thông tin về̀ bằng Logo cấp. Hồ̀ sơ với những lời lẽ rất tự phụ cùng với - ảnh dán trong hồ sơ cƣời toe toét. Kiểu xin việc không cần hồ sơ. | 12 15 2009 MÔN KỸ NĂNG NGHỀ Bộ Môn Kỹ Năng Nghề lacéi QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC LÀM Phân loại hồ sơ xin việc làm - Hồ sơ theo công thức. - Hồ sơ có nhiều thông tin về bằng câp. BI - Hồ sơ với những lời lẽ rất tự phụ cùng với - ảnh dán trong hồ sơ cười toe toét. - Kiểu xin việc không cần hồ sơ. 1 12 15 2009 CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC LÀM Bộ hồ sơ xin việc - Đơn xin việc. - Sơ yê u lý lịch. - Bằng cấp. - Các thư giới thiệu. - Photo CMND hộ khẩu hoặc giấy tạm vắng tạm tru. - Ảnh 3x4 2 ảnh mới nhất. - Giấy khám sức khỏe. - Các giấy tờ có liên quan đê n nơi làm cũ. lacéi QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC CÁC MẪU GIẤY TỜ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc THƯ GIỚI THIỆU Kính gửi Ban Điều hành Chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Thương mại Quốc tế MAITF Người đươc giới thiêu Học viên đăng ký chương trình học MAITF Họ và tên Địa chỉ Điện thoại ĐT di động Email Cơ quan Địa chỉ Chức vụ Công việc Người giới thiêu Họ và tên Địa chỉ Điện thoại ĐT di động Email Cơ quan Địa chỉ Chức vụ 2 12 15 2009 Nội dung giới thiệu Thí dụ Tôi biết anh chị . từ năm. khi tôi là. trong dịp. Tôi nhận thấy anh chị - Về học tập khiêm tốn học hỏi kiên trì say mê tìm hiểu chăm đọc sách. - Tính tình cẩn thận nhanh nhẹn hoạt bát sôi nổi vui vẻ tự tin. - Giao tiếp khả năng hợp tác khả năng làm việc nhóm nhiệt tình rụt rè ngại giao tiếp giao tiếp bằng ngôn ngữ giao tiếp qua thư từ hay giúp đỡ. - Động lực Khiêm tốn học hỏi cố gắng vươn lên - Kỷ luật Nghe lời đúng giờ đúng hẹn giữ lời hứa. - Năng khiếu khoa học tự nhiên ngoại ngữ. - Đặc điểm khác. Nhận xét Tôi cho rằng chương trình MAITF đối với anh chị. là phù hợp bổ xung những gì đã học cần thiết cho công việc hữu ích nâng cao trình độ. Tôi tin rằng anh chị có đủ khả năng có thể hoàn thành khóa học. ngày tháng năm Người giới thiệu ký tên Chú ý Học viên tự dịch thư này sang tiếng Anh ký tên người dịch. lacéi Ảnh 3 x 4 QUY CHUẨN BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    21    1    14-08-2020
4    5    0    14-08-2020
61    10    0    14-08-2020
8    8    0    14-08-2020
9    2    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
111    4    0
TÀI LIỆU HOT
193    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN