TAILIEUCHUNG - Bài giảng X quang cấp cứu bụng

Bài giảng X quang cấp cứu bụng dành cho sinh viên khối ngành Y tham khảo học tập. Phim chụp nghiêng tia X ngang: Tư thế này có thể áp dụng trong trường hợp LS nghi ngờ có thủng tạng rỗng, nhưng trên BKCB tư thế đứng không thấy hay bệnh nhân nặng không đứng được. Chú ý: Cho bệnh nhân nằm nghiêng trước khi chụp 10-15 phút để hơi dồn lên cao nhiều nhất. | CHẨN ĐOẢN HÌNH ẢNH XQƯANG CẤP cứu BỤNG II. THỦNG TẠNG RỗNG Phim chụp bụng tư thế đứng Khí tự do trong Ổ bụng tụ thành hình liềm hơi dưới hoành bên phải II. THỦNG TANG RổNG Phim tập trung vòm hoành tư thế đứng Khí tự do trong Ổ bụng tụ thành hình liềm hơi dưới hoành hai .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108          15-08-2020
4    7    0    15-08-2020
5    5    0    15-08-2020
9    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    4    0
207    5    0
TÀI LIỆU HOT
5    2    0
1    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
25    7    0
26    4    0
10    4    0