TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - BẢNG CHIA 2

Giúp Hs: Lập bảng chia 2 dựa vào bảng nhân 2. Thực hành chia cho 2(chia trong bảng). Ap dụng bảng chia 2 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. | BANG CHIA 2 I. MỤC TIÊU Giúp Hs Lập bảng chia 2 dựa vào bảng nhân 2. Thực hành chia cho 2 chia trong bảng . Ap dụng bảng chia 2 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Các tấm bìa mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiếm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Gọi hs khác đứng tại chỗ đọc thuộc -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm lòng bảng nhân 2. bài ra giấy nháp. -Gv nhận xét và cho điêm hs. 2. Dạy - học bài mới . Giới thiệu bài . Lập bảng chia 2 -Như sgv. . Học thuộc bảng chia 2 -Yêu câu cả lớp nhìn bảng đọc đông thanh bảng chia 2 vừa lập được. -Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng bảng chia 2. -Yêu câu cả lớp đông thanh đọc thuộc lòng bảng chia 2. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Yêu câu hs tự làm bài và đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài 2 -Gọi 1 hs đọc yêu câu của bài. -Hỏi có tất cả bao nhiêu cá kẹo -12 cái kẹo được chia đều cho mấy bạn -Muốn biết mỗi bạn nhận được mấy cái kẹo chúng ta làm như thế nào -Yêu câu hs làm bài và gọi 1 hs làm bài trên bảng lớp. -Gọi hs nhận xét bài làm của bạn trên -Cá nhân hs thi đọc cá nhân. Các tổ thi đọc theo tổ các bàn thi đọc theo bàn. -Làm bài theo yêu câu của gv sau đó hai hs ngôi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. -1 hs đọc to đề bài. Cả lớp đọc thâm và phân tích đề bài. bảng và cho điểm hs. Bài 3 -Chữa bài và yêu cầu hs đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 3. Củng cố dặn dò -Gọi 1 vài hs đọc thuộc lòng bảng chia 2. -Dặn dò hs về nhà học thuộc lòng bảng chia. -Có tất cả 12 cá kẹo. -12 cái kẹo được chia đều cho 2 bạn. -Chúng ta thực hiện phép tính chia 12 2. -Làm bài. -1 hs nhận xét. -Hai hs ngồi cạnh đổi chéo vở cho nhau và nghe gv đọc chữa bài để kiểm tra bài. -Hs xung phong đọc bảng chia. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN