TAILIEUCHUNG - Cách chọn tụ bù theo tiêu chuẩn quốc tế (IEC)

-Nâng cao hệ số công suất đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế, nhất là giảm tiền điện. - Trong giai đoạn sủ dụng điện có giới hạn theo qui định. Việc tiêu thụ năng lượng phản kháng vượt quá 40% năng lượng | CÁCH CHỌN TỤ BÙ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ IEC sao cần cải thiện hệ số công suất 1. Giảm giá thành tiền điện - Nâng cao hệ số công suất đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế nhất là giảm tiền điện. - Trong giai đoạn sủ dụng điện có giới hạn theo qui định. Việc tiêu thụ năng lượng phản kháng vượt quá 40 năng lượng tác dụng tgọ 0 4 đây là giá trị thoã thuận với công ty cung cấp điện thì người sử dụng năng lượng phản kháng phải trả tiền hàng tháng theo giá hiện hành. - Do đó tổng năng lượng phản kháng được tính tiền cho thời gian sử dụng sẽ là kVAr phải trả tiền KWh tgọ - 0 4 - Mặc dù được lợi về giảm bớt tiền điện người sử dụng cần cân nhắc đến yếu tố phí tổn do mua sắm lắp đặt bảo trì các tụ điện để cải thiện hệ số công suất. 2. Tối ưu hoá kinh tế - kỹ thuật - Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụng máy biến áp thiết bị đóng cắt và cáp nhỏ hơn thời giảm tổn thất điện năng và sụt áp trong mạng điện. - Hệ số công suất cao cho phép tối ưu hoá các phần tử cung cấp điện. Khi ấy các thiết bị điện không cần định mức dư thừa. Tuy nhiên để đạt được kết quả tốt nhất cần đặt tụ cạnh cạnh từng phần tử của thiết bị tiêu thụ công suất phản kháng. Cải thiện hệ số công suất - Để cải thiện hệ số công suất của mạng điện cần một bộ tụ điện làm nguồn phát công suất phản kháng. Cách giải quyết này được gọi là bù công suất phản kháng. -Tải mang tính cảm có hệ số công suất thấp sẽ nhận thành phần dòng điện phản kháng từ máy phát đưa đến qua hệ thống truyền tải phân phối. Do đó kéo theo tốn thất công suất và hiện tượng sụt áp. - Khi mắc các tụ song song với tải dòng điện có tính dung của tụ sẽ có cùng đường đi như thành phần cảm kháng của dòng tải. vì vậy hai dòng điện này sẽ triệt tiêu lẫn nhau IC IL. Như vậy không còn tồn tại dòng phản kháng qua phần lưới phía trước vị trí đặt tụ. - Đặc biệt ta nên tránh định mức động cơ quá lớn cũng như chế độ chạy không tải của động cơ. Lúc này hệ số công suất của động cơ rất nhỏ 0 17 do lượng công suất tác dụng tiêu thụ ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT