TAILIEUCHUNG - Loại bỏ chương trình ở Open With trong Windows 7

Loại bỏ chương trình ở Open With trong Windows 7 Đôi khi, làm việc với hệ điều hành Windows, bạn cần phải mở một file mà ứng dụng của nó không có trong mặc định. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ phải sử dụng lựa chọn Open With trong menu lựa chọn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ menu này thường có danh sách những chương trình mà bạn rất ít khi sử dụng và bạn sẽ gặp phải khó khăn khi thêm chương trình mà bạn thực sự muốn dùng. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ. | Loại bỏ chương trình ở Open With trong Windows 7 Đôi khi làm việc với hệ điều hành Windows bạn cần phải mở một file mà ứng dụng của nó không có trong mặc định. Trong trường hợp này bạn có thể sẽ phải sử dụng lựa chọn Open With trong menu lựa chọn. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ menu này thường có danh sách những chương trình mà bạn rất ít khi sử dụng và bạn sẽ gặp phải khó khăn khi thêm chương trình mà bạn thực sự muốn dùng. Trong bài báo này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách loại bỏ một số ứng dụng không cần thiết trong menu này. Menu Open with trong windows 7 hiển thị một danh sách các ứng dụng để mở file một số trong đó thường được sử dụng. Vấn đề nằm ở chỗ một số lựa chọn mặc định mà Windows đưa ra lại không được sử dụng mấy. Như ở hình dưới các bạn có thể thấy ứng dụng VAIO Control Center để mở file txt. Mặc dù chúng ta rất hiếm khi mở file này nhưng Windows vẫn cho nó vào danh sách trong open with. Hãy theo dõi những hướng dẫn để biết được cách loại bỏ những ứng dụng thừa thãi này khỏi danh sách lựa chọn. Chú ý rằng những bước thực hiện này sẽ làm thay đổi Windows registry. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo người dùng nên sao lưu registry trước khi thực hiện những thay đổi. Trong trường hợp xấu chúng ta vẫn có thể phục hồi lại được. Cách loại bỏ các chương trình không cần thiết trong menu Open With ở Windows 7 1. Kích vào Windows Start Menu Orb và gõ regedit. 2. Trong Registry Editor truy vấn theo những bước sau HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FileExts Đây là đường dẫn nới những file của bạn đã được liệt kê. Sẽ mất một chút thời gian khi bạn phải thực hiện thay đổi từng chương trình .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    8    0    12-08-2020
1    9    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0