TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn cài đặt Windows 7 Media Center- P2

Một tính năng tuyệt vời khác mà bạn muốn thử là sử dụng Media Center như một DVR (máy ghi) để ghi lại những gì đang chiểu trên ti vi. Cách sử dụng cũng rất dễ dàng, khi đang xem ti vi trên máy tính, bạn chỉ cần kích vào nút Record để ghi lại. | Install PlayReady frnlw Install Pl ay Ready Windows Media Center is downloading and installing Pfayfteady. Step 1 of 2 Downloading PiayReady rTmol Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành bạn sẽ được chuyển hướng tới Guide để hiển thị các kênh mà bạn yêu thích. DM Rookie Blue Bine The King of Ou WDAY Weather Brown America s Most Wanted America I VO and ried . Will Criminal In lent Law fi Order Criminal Intent cal Law a Order Criminal Intent CE fkcrnd ctunnrl Repeal whin jn NYPD ctrteclivr 11 miudr cd Niihotji Jndl Stcw iv muịl iwvUifja r Hi 4 wsnidi town .00 PM frOO PM Nếu gặp vấn đề về âm thanh phụ đề sẽ giúp bạn theo dõi được chương trình mình yêu thích Sử dụng Media Center như một DVR Một tính năng tuyệt vời khác mà bạn muốn thử là sử dụng Media Center như một DVR máy ghi để ghi lại những gì đang chiểu trên ti vi. Cách sử dụng cũng rất dễ dàng khi đang xem ti vi trên máy tính bạn chỉ cần kích vào nút Record để ghi lại. Bạn sẽ thấy chương trình đang được ghi lại bằng một cửa sổ nhỏ nằm ở bên trái của màn hình với nút record màu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0