TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây

Ươm cây con: Vỏ hạt măng rất cứng nęn trước khi gieo ngâm hạt trong nước nóng 35oC trong 1 ngày, vớt ra ủ ở nhiệt độ 25oC cho nứt nhanh rồi mới gieo. Chỉ gieo những hạt nảy mầm. Gieo sâu 1 – 2,5 cm, trên mặt luống phủ một lớp mùn mục rồi tưới ẩm. Bón phân và chăm sóc giống như những cây rau khác trong vườn ươm. Thời gian cây con ở vườn ươm từ 3 – 6 tháng. Để trồng 1 ha cần gieo khoảng 1 – 1,5 kg hạt giống tręn diện tích. | Kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây Ươm cây con Vỏ hạt măng rất cứng nẹn trước khi gieo ngâm hạt trong nước nóng 35oC trong 1 ngày vớt ra ủ ở nhiệt độ 25oC cho nứt nhanh rồi mới gieo. Chỉ gieo những hạt nảy mầm. Gieo sâu 1 - 2 5 cm trên mặt luống phủ một lớp mùn mục rồi tưới ẩm. Bón phân và chăm sóc giống như những cây rau khác trong vườn ươm. Thời gian cây con ở vườn ươm từ 3 - 6 tháng. Để trồng 1 ha cần gieo khoảng 1 - 1 5 kg hạt giống trẹn diện tích khoảng 300 - 400 m để đủ số cay con từ đến cây. Trồng và chăm sóc Chồi măng nằm sâu trong đất muốn măng phát triển tốt năng suất cao phải chọn đất cát pha đất thịt nhẹ đất núi lửa đất nhẹ tơi xốp dễ thoát nước. Đất cần cày bừa kỹ luống rộng 50 - 70 cm rãnh rộng 30 - 40 cm lòng rãnh đào thành từng hố vuông rộng 25 - 30 cm sâu 20 - 30 cm hố cách hố 40 - 50 cm. Cho đất mặt vào trong hố trộn đều với phân bón. Lượng phân bón cho 1 ha là 30 - 40 tấn phân chuồng hoai 200 kg đạm urẹ 150 kg kali sulfat. Sau khi chuẩn bị xong bứng cây con trồng vào hố và tưới nước ngay. Thường xuyên giữ ẩm cho cây. Sang tháng thứ 2 sau khi cây măng tây được trồng đă cứng cáp vun dần đất ở luống vfo gốc cây và sau đó 1 tháng vun nốt số đất chn lại làm thành luống cố định cho măng. Kết hợp với bón thúc phân với lần vun cuối cùng này. Lượng phân thúc 60 kg đạm urê 60 kg kali sulfat 90 kg supe lân. Hàng năm vào tháng 3 lại bón cho măng với lượng phân như trên. Cần chú ý cân bằng giữa phần thu hoạch chồi măng và bộ phận quang hợp gồm các thân cây măng mọc trẹn mặt đất. Thông thường mỗi gốc măng người ta để lại 3 chồi mọc thfnh 3 cây trên mặt đất xem như là những cây mẹ có chức năng quang hợp tích lũy để nuôi chồi và các bộ phận dưới đất. Các chồi măng khi lẹn gần mặt đất khi thấy mặt đất nứt nẻ là có thể thu hoạch dùng làm thực phẩm và tiếp tục thu hoạch cho đến khi cây mẹ già lá vàng thì thay cây mẹ khác. Qua kinh nghiệm trồng trọt cho thấy cây mẹ chỉ tồn tại trong 3 tháng sau khi thu hoạch rộ măng thì chặt bỏ cây mẹ cũ để các chồi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN