TAILIEUCHUNG - Luận văn “Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án xây dựng: ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá”

Theo xu thế phát triển trên thị trường hiện nay, công ty thuộc mọi lĩnh vực đều đặt ra các mục tiêu làm thế nào để phát triển công ty, mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả một cách tối đa. Là một công ty xây dựng để tồn tại và phát triển đứng vững trên thị trường thì công ty thường xuyên đưa ra các chiến lược, chương trình, đổi mới công hoạt động với chức năng chính là xây dựng các công trình dự với mục tiêu hiệu quả mở rộng sản xuất kinh doanh,. | LỜI MỞ ĐẦU. Theo xu thế phát triển trên thị trường hiện nay công ty thuộc mọi lĩnh vực đều đặt ra các mục tiêu làm thế nào để phát triển công ty mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả một cách tối đa. Là một công ty xây dựng để tồn tại và phát triển đứng vững trên thị trường thì công ty thường xuyên đưa ra các chiến lược chương trình đổi mới công hoạt động với chức năng chính là xây dựng các công trình dự với mục tiêu hiệu quả mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá đã đưa ra ý tưởng xây dựng tổ hợp nhà cao tầng. Nhằm tận dụng hết thế mạnh về đất đai khai thác hiệu quả những tiềm năng hiện có tạo chỗ dựa vững chắc cho công tác sản xuất kinh doanh công ty Xây dựng Công trình Văn hoá kính trình Bộ Văn hoá cho phép Công ty được lập và xúc tiến triển khai dự án đầu tư xây dựng một tổ hợp nhà cao tầng đa năng ngay trên diện tích đất mà công ty đang sử dụng để làm trụ sở nhà xưởng nhà ở theo chủ trương của Nhà nước. Việc thực hiện dự án này sẽ mang lại những lợi ích tài chính kinh tế xã hội thiết thực đồng thời tạo ra bước phát triển đột phá cho công ty Xây dựng Công trình Văn Hoá. Để xem xét dự án khả thi hay không thì rất cần thiết phải có bước phân tích hiệu quả tài chính kinh tế xã hội dự án có đem lại hiệu quả gì cho chủ đầu tư và xã hội. Qua ý tưởng này em đi sâu vào nghiên cứu đề tài Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính kinh tế xã hội của dự án xây dựng ứng dụng dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá Nội dung bài viết gồm 3 chương Chương I Lý luận chung về dự án đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án. Chương II Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng của Công ty Xây dựng Công trình Văn hoá. Chương III Đề xuất phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính kinh tế xã hội của dự án. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths. Bùi Đức Tuân cùng cán bộ hướng dẫn thực tập tại công ty Xây dựng Công trình Văn hoá đã tận tình giúp đỡ em hoàn thiện bài viết này. 1 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ Dự ÁN ĐẦU .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN