TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Hiệu ứng mờ thay đổi giữa hai ảnh

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng mờ thay đổi giữa hai ảnh. Khi một bức ảnh bị làm mờ đi thì bức kia sẽ hiện rõ ra và ngược lại. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng đơn giản này khi muốn làm nổi bật một đối tượng nào đó đang nằm trong nhiều đối tượng hiện có. | Macromedia Flash - Hiệu ứng mờ thay đổi giữa hai ảnh Nguồn Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hiệu ứng mờ thay đổi giữa hai ảnh. Khi một bức ảnh bị làm mờ đi thì bức kia sẽ hiện rõ ra và ngược lại. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng đơn giản này khi muốn làm nổi bật một đối tượng nào đó đang nằm trong nhiều đối tượng hiện có. Bước 1 Đầu tiên bạn phải có 2 bức ảnh để làm ví dụ có thể download 2 bức ảnh dưới đây mà chúng tôi sử dụng trong bài này Bước 2 Tạo một file flash mới. Chọn Modify Document Ctrl J . Thiết lập độ rộng của file là 340px chiều cao là 200 px. Chọn bất kỳ màu nào làm màu nền của file và thiết lập Frame rate là 24 fps. Sau đó kích OK. Bước 3 Vào File Import Import to Stage Ctrl R và Import hai bức ảnh đã chọn sẵn vào file flash. Bước 4 Kích đúp vào layer 1 để đổi tên thành picture 1. Sau đó chỉ chọ một bức ảnh và nhấn phím Ctrl X Cut . Tạo một layer mới ở phía trên layer picture 1 và đổi tên thành picture 2. Bước 5 Chọn layer picture 2 và nhấn phím Ctrl Shift V Paste in Place . Bước 6 Sử dụng các phím mũi tên hoặc chuột để đặt hai bức ảnh theo vị trí như sau Bước 7 Trở lại layer picture 1 và nhấn phím F8 Convert to Symbol để chuyển đổi bức ảnh đầu tiên sang dạng Move Clip Symbol. Xem hình dưới. Bước 8 Chọn công cụ Selection Tool V và kích một lần lên bức ảnh để chọn nó. Sau đó vào Properties Panel Ctrl F3 . Kích lên tab Filters trong Properties Panel. Kích lên biểu tượng dấu cộng và chọn Blur filter. Tạo các thông số như sau 1. Blur X và Y 12 2. Quality Medium Và đây là kết quả Bước 9 Kích chọn frame 10 30 40 và 60 sau đó nhấn phím F6. Bước 10 Trở lại Frame 10. Dùng công cụ Selection Tool V và kích một lần lên picture 1 để chọn nó. Sau đó trở lại phần Properties Panel vào phần Filters và thiết lập lại Blur theo các thông số sau Lặp lại quá trình này tại frame 30 và 60. Bước 11 Kích chuột phải lên bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa frame 1 và 10 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN