TAILIEUCHUNG - [Vật Lý Học] Giáo Trình Cơ Học - Bạch Thành Công phần 9

Theo định luật hai Newton, trạng thái này có nghĩa là tổng ngoại lực và mô men lực trên mỗi vật trong hệ là bằng zero, có nghĩa là với bất kỳ một lực nào tác động lên vật, phải có một lực bằng về độ lớn và ngược chiều cũng tác động lên vật. | . CO HỌC TƯƠNG ĐỐI TÍNH Điện tích là một đại lượng bất biến. Điều này có thể suy ra từ điều kiện trung hoà của hệ nguyên tử gồm hạt nhân và điện tử khi chuyển từ một hệ quy chiếu quán tính này sang hệ quy chiếu quán tính khác. Do đó chỉ có thể khối lượng cùa hạt là phụ thuộc vào tốc độ mo m V2 1-4 m - khối lượng tương đối tính m0 là khối lượng tỉnh hay khối lượng nghỉ của hạt. Động lượng hay xung lượng tương đối tính của hạt có dạng p mv mov V2 1 -c2 Lực tương đối tính tác dụng lẻn hạt củng được xác định từ vận tốc thay đổi xung lượng tương đối tính của nó . dP d F dt dt mov 4 c2 Hệ thức giữa năng ỉượng và khối ỉượng Xuất phát từ phương trình chuyển động tương đối tính ta nhân VÔ hướng hai vế phương trình đó với véctơ vận tốc và được _ d mov dt Ị r V2 N c2 Biến đổi một chút vế trái của phương trình trên ta nhận được ở vế này một biểu thức có ý nghĩa như sự thay đổi năng lượng của hạt trong một đơn vị thời gian ìrý rz c2 F v d dt nỹ d V2 I dt 1 - I c2 hay d đt -m c j F v 1-4 c2 146 Bẽn phái phương trình trên chính là công mà lực tương đối tính thực hiện lên hạt trong một đơn vị thời gian công suất . Từ đó ta suy ra biểu thức liên hệ giữa năng lượng và khối lượng của hạt moca E - me1 2 y c2 m - khối lượng tương đối tính còn E được gọi là năng lưọng toàn phần của hạt. Eo mQc2 được gọi là năng lượng tỉnh hay năng lượng riêng của vật thể. Khi V c khai triển vào chuỗi theo bậc bé v2 c2 ta có _ 1 V2 1 E mn l c2 mnc2 - 2 c2 2 0 Số hạng thứ hai trong chính là động năng cổ điển. Tốc độ thay đổi của năng lượng cho ta định lý về công suất hay định lý động năng đã biết trong trường hợp cổ điển d _ d mnv2l E -- -T- dt dt 2 Năng lượng toàn phần của vật được coi là tổng của năng lượng tĩnh và động năng tương đối tính T E Eo T Động năng tương đối tính là hiệu của năng lượng toàn phần của vật vầ năng lượng tĩnh của nó T E - Eo Nếu tốc độ hạt nhỏ hơn tốc độ ánh sáng rất nhiều trong giới hạn cơ học cổ điển ta .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN