TAILIEUCHUNG - Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ: quả cầu ánh sáng

Với bài hướng dẫn này bạn sẽ biết cách làm thế nào để tạo được hiệu ứng ánh sáng cho chữ, sử dụng “quả cầu ánh sáng” và Action Script trong Flash 8. | Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ quả cầu ánh sáng Nguồn Với bài hướng dẫn này bạn sẽ biết cách làm thế nào để tạo được hiệu ứng ánh sáng cho chữ sử dụng quả cầu ánh sáng và Action Script trong Flash 8. Bước 1 Mở một file Flash mới với độ kích thước là 300 x 200px và màu nền là màu đen. Bước 2 Click đúp vào Layerl để đổi tên thành layer Background. Sau đó Insert một layer mới với tên là Light ball. Bước 3 Chọn Oval Tool O và chọn các thuộc tính sau - Stroke color phải chọn chế độ không màu - Fill color chọn màu trắng - Giữ phím Shift kéo ra nền để được hình tròn và thay đổi kích thước hình tròn thành 162x162px Bước 4 Click vào hình tròn vừa vẽ mở Color Mixer Panel Shift F9 và thiết lập các thuộc tính giống hình dưới đây. Kết quả hình tròn của bạn sẽ như hình dưới Bước 5 Lại chọn layer Light ball và nhấn phín F8 Convert to Symbol để chuyển đổi nó sang Movie Clip - Type Movie clip - Registration chọn tâm giữa Bước 6 Mở Properties Panel Ctrl F3 và nhập tên Movie Clip vừa chuyển đổi vào phần Bước 7 Click đúp chuột vào Movie Clip vừa tạo lightBall hoặc click chuột phải và chọn Edit in .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
137    4    0    13-08-2020
11    8    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN