TAILIEUCHUNG - Làm quen với Corel Draw Thước, lưới và đường gióng

Thước gồm có thước dọc và thước ngang. Thước dọc thể hiện vị trí con trỏ tương ứng với trục X trên thanh thuộc tính, thước ngang thể hiện con trỏ tương ứng với trục Y trên thanh thuộc tính. | Làm quen với Corel Draw - Bài 2 Thước lưới và đường gióng Nguồn Thước Rulers Mặc định của chương trình Corel thước luôn được hiển thị. Để tắt hay mở thước chọn View - Rulers hình 1 Thước dùng để xác định vị trí của đối hay con trỏ. T - 1 J1 IThước gồm có thước dọc và thước ngang. Thước dọc thể hiện vị trí con trỏ tương ứng với trục X trên thanh thuộc tính thước ngang thể Hình 1 hiện con trỏ tương ứng với trục Y trên thanh thuộc tính. Corel mặc định góc trái bên dưới của trang vẽ mang tọa độ 0 0 hình 2 . Đơn vị đo của thước được mặc Hình 2 định theo đơn vị đo trong Drawing Unit. Để thay đổi đơn vị đo click vào mũi tên chỉ xuống trong Drawing Unit hình 3 . Để thiết lập những thuộc tính cho thước chọn Tool - Options hình 4 . Hình 4 - Units xác định đơn vị đo của thước. Nếu chọn Sam units for Horizontal and Vertical rulers đơn vị đo ở ô Horizontal được sử dụng cho cả hai thanh thước và ngược lại sẽ chọn hai đơn vị khác nhau cho hai thanh thước. Hình 3 - Origin xác định vị trí gốc tọa độ 0 0 cho thước. - Show Rulers bật tắt thước. - Tick Division các khoảng chia. - Edit Scale mở hộp thoại Drawing Scale xác định tỷ lệ vẽ. Lưới Grid Lưới là những đường kẻ ngang và dọc nhưng không thể hiện khi in. Để hiển thị lưới chọn View - Grid. Để thiết lập những thuộc tính cho thước chọn Tool -Options hình 5 . - Frequency thiết lập số lượng đường lưới xuất hiện theo chiều dọc và chiều ngang. - Spacing thiết lập khoảng cách giữa hai đường lưới. Hình 5 - Show Grid bật tắt lưới. - Snap To Grid bật tắt chế độ bắt dính với đường lưới. - Show Grid as lines chọn lưới là những đường kẻ. - Show Grid as dots chọn lưới là những điểm liên tiếp nhau. Đường gióng Guidelines Hình 6 Đường gióng sẽ giúp xác định chính xác vị trí của những đối tượng trong lúc vẽ. Để thể hiện đường gióng chọn View - Guidelines. Tạo đường gióng bằng cách click chuột vào thước kéo xuống trang bản vẽ. Xóa đường gióng bằng cách click chuột vào đường gióng đường gióng chuyển thành màu đỏ và bấm Delete. Để .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
74    3    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN