TAILIEUCHUNG - SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp

Ngày nay, các tổ chức luôn phải đối mặt với những khó khăn về dữ liệu: sự phát triển của dữ liệu và các hệ thống trong hoạt động kinh doanh; việc cần thiết để cung cấp cho các nhân viên, các khách hàng và các đối tác có thể truy cập dữ liệu một cách thích hợp | SQL Server 2005 - Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu thế hệ kế tiếp Nguồn Ngày nay các tổ chức luôn phải đối mặt với những khó khăn về dữ liệu sự phát triển của dữ liệu và các hệ thống trong hoạt động kinh doanh việc cần thiết để cung cấp cho các nhân viên các khách hàng và các đối tác có thể truy cập dữ liệu một cách thích hợp mong muốn trang bị cho các nhân viên có được thông tin đầy đủ hơn để đưa ra các quyết định tốt nhiệm vụ kiểm soát chi phí mà không có ứng dụng có giá trị bảo mật tốt và đáng tin cậy. Bản phát hành tiếp theo của SQL Server được thiết kế để giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trên. SQL Server 2005 là giải pháp phân tích và quản trị dữ liệu thế hệ kế tiếp của Microsoft. Nó sẽ cho phép nâng cao độ bảo mật khả năng sắp xếp giá trị cho dữ liệu hoạt động kinh doanh và các ứng dụng phân tích làm cho chúng dễ dàng hơn trong việc tạo dựng triển khai và quản lý. Được xây dựng dựa trên những điểm mạnh của SQL Server 2000 SQL Server 2005 sẽ cung cấp một quản trị dữ liệu hợp nhất và giải pháp phân tích để giúp các tổ chức dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể Xây dựng và triển khai các ứng dụng kinh doanh một cách bảo đảm dễ sắp xếp và có độ tin cậy cao hơn. Phát huy tối đa hiệu quả CNTT bằng cách giảm sự phức tạp trong việc tạo triển khai và quản lý các ứng dụng cơ sở dữ liệu. Trao quyền cho những người phát triển ứng dụng thông qua môi trường phát triển phong phú linh hoạt và hiện đại làm cho việc tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu an toàn hơn. Chia sẻ dữ liệu qua nhiều hệ thống máy tính ứng dụng và các thiết bị để tạo sự kết nối dễ dàng giữa bên trong và bên ngoài hệ thống. Trình bày rõ ràng và kết hợp các giải pháp tin tức kinh doanh để điều chỉnh các quyết định kinh doanh kịp thời và tăng hiệu quả trong toàn bộ tổ chức của bạn. Kiểm soát giá thành mà không cần cung cấp sự thực thi khả năng sẵn có hay khả năng sắp xếp. SQL Server 2005 nâng cao có ba phần chính quản lý dữ liệu hoạt động kinh doanh hiệu quả phát triển và tin tức kinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    11    0    09-08-2020
49    23    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
2    4    0    09-08-2020
260    8    0    09-08-2020
22    22    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN