TAILIEUCHUNG - Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 phần 3

Nhấp chọn lớp flag và tạo một lớp welcome ngay trên nó | Flash - Mô phỏng quá trình khởi động windows P3 Nguồn 21. Nhấp chọn lớp flag và tạo một lớp welcome ngay trên nó Hình 21 22. Nhấp chuột phải vào Frame 16 của lớp welcome và chọn Insert KeyFrame Hình 22 23. Copy các hình trên lớp square và lines rồi chọn Edit Paste in place để tạo các hình giống y chang nằm ngay trên Frame 16 của lớp welcome Hình 23 24. Dùng công cụ Text Tool để tạo dòng chữ welcome Hình 24 25. Nhấp chuột phải vào Frame 30 của lớp welcome và chọn Insert KeyFrame Hình 25 26. Nhấp chọn lại Frame 16 của lớp welcome nhấp chọn dòng chữ welcome trên khung làm việc và chỉnh thông số Alpha của nó thành 0 Hình 26 27. Tạo một lớp action ngay trên lớp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN