TAILIEUCHUNG - Những điểm mới trong SQL 2008 Phần 2

Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một số tính năng mới và những lợi ích đem lại của SQL Server 2008. | Những điểm mới trong SQL 2008 Phần 2 Nguồn Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một số tính năng mới và những lợi ích đem lại của SQL Server 2008. Một số tính năng mới gồm có những thay đổi phát triển tính năng thông tin kinh doanh mới các bổ sung tích hợp và các kiểu dữ liệu mới. Liệt kê dưới đây là một số mục đã được đưa ra trong phần 1. Mã hóa - Mã hóa dữ liệu trong suốt cho phép mã hóa toàn bộ một cơ sở dữ liệu. Mã hóa sao chép dự phòng cho việc bảo trì an toàn cơ sở dữ liệu. Và cuối cùng là quản lý khóa mở rộng. Thẩm định những thay đổi của dữ liệu Nén dữ liệu để giảm kích thước Fact Table Điều chỉnh tài nguyên - Resource Governor - có thể được sử dụng để kích hoạt một sự kiện hoặc dừng một quá trình cần nhiều tài nguyên. Dữ liệu hiệu suất - Công cụ mới Performance Dashboard có thể đọc để lưu dữ liệu về hiệu suất. Thêm vào đó là các báo cáo mới việc kiểm tra và các tùy chọn cho việc điều chỉnh. SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng hai năm 2008 cùng với nó là phiên bản mới Visual Studio và Windows. Sự phát triển động SQL Server 2008 có tác dụng đòn bẩy cho công nghệ .NET Dot Net Framework với LINQ Language Integrated Query - ngôn ngữ truy vấn tích hợp . Thêm vào đó là sự hỗ trợ hiệu quả hơn cho các thực thể dữ liệu doanh nghiệp cùng với các tùy chọn đồng bộ dữ liệu. Ngoài ra còn có ADO mới và các tùy chọn phát triển Visual Studio. Các dịch vụ dữ liệu thực thể SQL Server 2008 và cho phép tạo các đối tượng doanh nghiệp mức cao như Customer hoặc Part. Các thực thể này có thể được sử dụng nhiều hơn so với phương thức chuẩn trả về các hàng và bảng riêng biệt. Nếu bạn đang sử dụng mô hình hóa E-R entity relationship thì các đối tượng trong SQL Server sẽ tương xứng với mô hình của bạn. Một vài framework mới có thể truy cập các thực thể này như Line-of-Business LOB framework và Entity Query Language eSQL . LINQ LINQ cung cấp một cú pháp phát triển chuẩn cho việc truy cập dữ liệu mà không quan tâm đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    3    0    11-08-2020
12    4    0    11-08-2020
5    8    0    11-08-2020
133    6    0    11-08-2020
124    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN