TAILIEUCHUNG - Corel Draw 12 - Vẽ họa tiết bằng những hình tròn

Sau khi giới thiệu với bạn đọc những công cụ cơ bản của Corel Draw 12, bắt đầu từ số báo này, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày từng ví dụ cụ thể như những bài tập thực hành. Trước hết là bài tập vẽ họa tiết bằng những hình tròn. | Corel Draw 12 - Vẽ họa tiết bằng những hình tròn Nguồn Sau khi giới thiệu với bạn đọc những công cụ cơ bản của Corel Draw 12 bắt đầu từ số báo này chúng tôi sẽ lần lượt trình bày từng ví dụ cụ thể như những bài tập thực hành. Trước hết là bài tập vẽ họa tiết bằng những hình tròn. Dùng công cụ vẽ Ellipse Ellipse Tool và một số lệnh sau - Rotate xoay đối tượng. - Intersect tạo ra đối tượng thứ ba phần giao nhau của hai đối tượng. - Combine Ctrl L liên kết đối tượng phần giao nhau giữa các đối tượng sẽ tạo bởi những vùng trống. - Break Apart Ctrl K hoàn trả một nhóm đối tượng thoát khỏi lệnh Combine. - Align and Distribute dùng để so hàng các đối tượng. Cách vẽ Bước 1 - Chọn công cụ Ellipse bấm giữ Ctrl kéo chéo chuột để vẽ một hình tròn hình 1 . - Chọn Object - Transformations - Rotate với thông số Angle 60 deg góc xoay của đối tượng Hình 1 Hình 2 Chọn tâm xoay của đối tượng là đáy của hình tròn. - Nhấp chọn thẻ Apply To Duplicate ta được một hình tròn mới có tâm đáy trùng với hình tròn ban đầu hình 2 3 . - Tiếp tục nhấn vào thẻ Apply To Duplicate thêm 4 lần nữa ta có được 6 hình tròn có trùng tâm ở đáy hình 4 . Hình 3 Hình 4 Bước 2 - Chọn hai hình tròn liền kề nhau hình 5 . - Chọn Object - Shaping - Intersect ta được phần giao của hai hình tròn là một hình ellipse hình 6 . Hình 5 Hình 6 - Tương tự hai bước trên ta có 6 hình ellipse là 6 phần giao của 6 hình tròn hình 7 . Hình 7 Bước 3 - Chọn hai hình ellipse liền kề nhau. - Chọn Object - Shaping - Intersect ta được phần giao của hai hình ellipse là một hình ellipse nhỏ hơn hình 8 . - Tương tự hai bước trên ta có 6 hình ellipse nhỏ là 6 phần giao của 6 hình ellipse lớn hình 9 . Hình 8 Hình 9 Bước

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    2    0    09-08-2020
6    6    0    09-08-2020
6    5    0    09-08-2020
4    8    0    09-08-2020
12    5    0    09-08-2020
52    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN