TAILIEUCHUNG - Tuyển Tập Câu Hỏi - Trả Lời Định Tính Vật Lý - Nguyễn Quang Đông phần 1

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập câu hỏi - trả lời định tính vật lý - nguyễn quang đông phần 1', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MỤC LỤC Câu hỏi Hướng dẫn Lời nói đầu 1 1. Các câu hỏi phần cơ học 2 50 2. Các câu hỏi phần nhiệt học 19 67 3. Các câu hỏi phần điện từ 27 75 4. Các câu hỏi phần quang học 38 88 5. Các câu hỏi phần vật lý hạt nhân thiên văn học. 48 102 Tài liệu tham khảo 105 1 LỜI NÓI ĐẦU Vật lý học là một môn học lý thú. Các hiện tượng vật lý xuất hiện và ứng dụng trong mọi mặt của đời sổng sản xuất. Để việc học vật lý đạt kết quả tốt bên cạnh việc giải các bài tập tính toán thì việc vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng tạo hứng thú cho học sinh trong học tập. Tập sách nhỏ này tập hợp một số câu hỏi định tính vật lý trong chương trình THPT thuộc các phần Cơ học nhiệt học điện từ quang học và vật lý hạt nhân thiên văn học. Các em học sinh hãy cố gắng vận dụng kiến thức được học để trả lời các câu hỏi và chỉ nên xem hướng dẫn giải để đối chiếu với câu trả lời của mình. Do thời gian và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để sách được hoàn thiện hơn. Chúc các em học sinh có nhiều niềm vui khi học vật lý và đạt được kết quả cao trong học tập. Tác giả NGUYỄN QUANG ĐÔNG - ĐH Thái Nguyên Email nguyenquangdongtn@ Mobile 0974974888

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    5    0    12-08-2020
3    2    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
3    4    0    12-08-2020
2    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN