TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Nhu cầu của gia đình - Đề tài: Bé chơi với giấy - Nhóm lớp: Chồi

I. Mục đích yêu cầu: - Bé tìm hiểu một số loại nón quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày - Dạy trẻ tập xếp chiếc nón bằng giấy qua kỹ năng miết giấy, gấp và xếp để tạo ra cái nón. - Biết cảm nhận và giữ gìn sản phẩm mình tạo ra II. Chuẩn bị: - Một số nón cho bé, người lớn, bạn trai, bạn gái - Giấy cho mỗi trẻ thưc hiện xếp nón | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - A 71 Ầ V -l-K 1 Chủ đê Nhu câu của gia đình IA Ầ Ä K T 1 r Ấ Đê tài Bé chơi với giây WT1 1 r Ầ Nhóm lớp Chôi ĩịĩC ĩịĩC ĩịĩC ĩịĩC ĩịĩC ĩịĩC ĩịĩC ĩịĩC ĩị Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Bé tìm hiểu một số loại nón quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày - Dạy trẻ tập xếp chiếc nón bằng giấy qua kỹ năng miết giấy gấp và xếp để tạo ra cái nón. - Biết cảm nhận và giữ gìn sản phẩm mình tạo ra II. Chuẩn bị - Một số nón cho bé người lớn bạn trai bạn gái - Giấy cho mỗi trẻ thưc hiện xếp nón III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Những chiếc nón xinh - Cho trẻ đi lấy nón của mình. Cô cũng có một số cái nón của người thân cùng trẻ trò chuyện với một số cái nón quen thuộc dành cho người lớn trẻ em bạn trai bạn gái. Trò chơi Nón của tôi - Có rất là nhiều nón bé hãy giúp mọi người chọn đúng nón cho mình. - Cô chia nhóm trẻ thực hiện. 2. Hoạt động 2 Chiếc nón giấy - Cô cùng trẻ xem lại các bạn đã chọn đúng nón cho mọi người chưa. Hỏi trẻ những chiếc nón này giúp ích gì cho mọi người. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Những chiếc nón này được may từ vải rất công phu như cô có một cách sẽ giúp các bạn tạo ra một cái nón từ giấy - Cho trẻ quan sát những chiếc nón được làm từ các loại giấy - Cô cho trẻ chọn loại giấy và cùng trẻ thực hiện cách gấp xếp nón từ giấy 3. Hoạt động 3 Tôi có xinh không nào - Sau khi gấp nón xong trò chuyện với trẻ về cái nón bằng giấy giáo dục trẻ giữ gìn cẩn thận không làm rách để chiều về cho ba mẹ xem sản phẩm của mình tạo ra - Cho bé đội nón lên đầu và cùng chụp hình với cô với các bạn. 4. Hoạt động 4 Hoạt động vui chơi Góc tạo hình - Bé vẽ nặn đồ dùng theo ý thích - Cắt dán các đồ dùng trong gia đình từ báo tạp chí Góc văn học - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT