TAILIEUCHUNG - Các hình thức đàm phán

Trong kinh doanh, mỗi một hình thức đàm phán được sử dụng phát huy những hiệu quả rất rõ rệt nếu doanh nhân biết sử dụng chúng đúng nơi, đúng lúc. | Các hình thức đàm phán Trong kinh doanh mỗi một hình thức đàm phán được sử dụng phát huy những hiệu quả rất rõ rệt nếu doanh nhân biết sử dụng chúng đúng nơi đúng lúc. 1 - Đàm phán bằng văn bản Các dạng đàm phán bằng văn bản thường thấy trong hoạt động kinh doanh là - Hỏi giá Do người mua đưa ra và không ràng buộc người hỏi phải mua - Chào hàng Chào hàng cố định Người chào hàng bị ràng buộc với chào hàng của mình trong thời hạn hiệu lực của chào hàng. Chào hàng tự do Người chào hàng không bị ràng buộc với chào hàng của mình. - Đổi giá Đổi giá xảy ra khi một bên từ chối đề nghị của bên kia và đưa ra đề nghị mới. Khi đó đề nghị mới trở thành chào hàng mới và làm cho chào hàng cũ hết hiệu lực. - Chấp nhận. Một chấp nhận có hiệu lực phải đảm bảo - Hòan toàn vô điều kiện. - Khi chào hàng vẫn còn hiệu lực. - Do chính người được chào hàng chấp nhận. - Được truyền đạt đến tận người chào hàng. - Xác nhận Là việc khẳng định lại những điều thỏa thuận cuối cùng giữa các bên để tăng thêm tính chắc chắn và phân biệt với những đàm phán ban đầu. 2- Đàm phán bằng gặp mặt và điện thoại Bắt tay Bắt tay khi gặp mặt và chia tay nhau trong cùng một ngày tại cùng một địa điểm hoặc khi bày tỏ sự chúc mừng người khác. Các nguyên tắc bắt tay thông dụng Người chìa tay trước Phụ nữ người lớn tuổi người cĩ chức vụ cao chủ nhà Cần tránh đeo găng tay bóp quá mạnh cầm tay hờ hững lắc quá mạnh giữ quá lâu. Mắt nhìn thẳng tập trung nét mặt vui vẻ Giới thiệu Giới thiệu trẻ với già người địa vị xã hội thấp với người địa vị xã hội cao nam với nữ khách với chủ. Trao và nhận danh thiếp Khi trao danh thiếp cần chú ý Đưa mặt có chữ dễ đọc Không cầm cả hộp đựng danh thiếp để trao Đưa bằng hai tay Vừa đưa vừa tự giới thiệu họ tên mình Trao cho tất cả những người có mặt Khi nhận danh thiếp cần chú ý Nhận bằng 2 tay với thái độ trân trọng tránh hờ hững tránh vồ vập Cố gắng nhớ tên và chức vụ của người trao rồi mới cất đi Trao danh thiếp của mình. Nếu không có thì phải xin lỗi hẹn lần sau. Ứng xử với phụ nữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    7    0    09-08-2020
4    3    0    09-08-2020
168    4    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2