TAILIEUCHUNG - Truy xuất nhanh văn bản thường dùng

Truy xuất nhanh văn bản thường dùng Trong công việc hàng ngày, đặc biệt là công việc văn phòng, bạn thường phải mở một số văn bản luôn cần sử dụng tới. Bình thường, để mở một văn bản nào đó, bạn phải nhấp chuột lên menu File, chọn Open rồi mở tới thư mục chứa file văn bản đó. Microsoft Office có tính năng Recently used file list hiển thị dạng link danh sách những file vừa được sử dụng tới gần đây nhất. Đây cũng là một cách để bạn truy xuất nhanh tới những văn bản mới sử. | Truy xuất nhanh văn bản thường dùng Trong công việc hàng ngày đặc biệt là công việc văn phòng bạn thường phải mở một số văn bản luôn cần sử dụng tới. Bình thường để mở một văn bản nào đó bạn phải nhấp chuột lên menu File chọn Open rồi mở tới thư mục chứa file văn bản đó. Microsoft Office có tính năng Recently usedfile list hiển thị dạng link danh sách những file vừa được sử dụng tới gần đây nhất. Đây cũng là một cách để bạn truy xuất nhanh tới những văn bản mới sử dụng. Nhưng xin chú ý đây chỉ là danh sách các văn bản mới sử dụng chứ không phải thường xuyên sử dụng đâu nhé. Vì thế khi bạn mở các file mới các file cũ hơn sẽ bị loại dần khỏi danh sách. Vì thế đối với những file văn bản thường xuyên phải sử dụng bạn có thể dùng chiêu bổ sung một menu công tác Work vào thanh menu của Word. Làm như vầy nè bạn. Nhấp chuột lên menu View chọn Toolbars rồi Customize. Trên màn hình Customize bạn mở thẻ Commands rồi nhấn chuột chọn trong danh sách các loại Categories bên trái mục Built-in Menus các thực đơn có sẵn sau đó nhấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN