TAILIEUCHUNG - Oncology Case_(Tiếp Theo) Một Trường Hợp Ung Thư Tuyến

".(immunohistochemical staining) như thụ thể estrogen (ER), thụ thể progesterone (PR), kháng nguyên carcinoembryonic (CEA), kháng nguyên ung thư vú (BCA) 225, CA 19-9, CA 125. có thể giúp. Các bộ xét nghiệm (marker panels) CEA+ BCA225- CA125- chỉ dẫn ung thư đại tràng; BCA225+ CEA-CA125- chỉ dẫn ung thư vú; BCA225+CEA+CA19-9- chỉ dẫn ung thư phổi; CA125+CEA- chỉ dẫn ung thư buồng trứng; CEA+CA19-9+CA125+ chỉ dẫn ung thư ống tiêu hóa trên. Nói chung các xét nghiệm kết hợp này có thể giúp tìm nguyên nhân trong 66% trường hợp". . | Oncology Case_ Tiếp Theo Một Trường Hợp Ung Thư Tuyến . immunohistochemical staining như thụ thể estrogen ER thụ thể progesterone PR kháng nguyên carcinoembryonic CEA kháng nguyên ung thư vú BCA 225 CA 19-9 CA 125. có thể giúp. Các bộ xét nghiệm marker panels CEA BCA225- CA125- chỉ dẫn ung thư đại tràng BCA225 CEA-CA125- chỉ dẫn ung thư vú BCA225 CEA CA19-9- chỉ dẫn ung thư phổi CA125 CEA- chỉ dẫn ung thư buồng trứng CEA CA19-9 CA125 chỉ dẫn ung thư ống tiêu hóa trên. Nói chung các xét nghiệm kết hợp này có thể giúp tìm nguyên nhân trong 66 trường hợp . Các tests nói trên trong oncology thường gọi tắt là tumor markers điển hình là CEA-carcino embryogenic antigen thường thấy trong ung thư gastrointestinal CA-125 thấy ở ung thư buồng trứng CA 27-29 thấy ở ung thư vú chẳng hạn. Tuy nhiên điểm đáng lưu ý là các tests này KHÔNG ĐƯỢC APPROVED khi dùng để ĐỊNH BỆNH not approved for diagnostic purpose mà chỉ được dùng để THEO DÕI bệnh khi ung thư đã đuợc định ra rồi follow up . follow up responsiveness to treatment of EXISTING malignancies . Trên trại bệnh có khi medical oncologists được gọi lên hỏi ý kiến vì một BS nào đó chỉ thị làm tests CA-125 chẳng hạn rồi thấy CA-125 tăng làm CAT scan ultrasound cuả bụng không thấy ung thư buồng trứng lúc đó gọi medical oncologists xin giải thích tại sao . Tôi viết như thế để rõ rằng đó là approach cuả riêng tôi mà thôi sẽ dictate ngay trong consultation note là 1 test này không dùng để diagnosis được và 2 nếu còn lo ngại yêu cầu làm CAT scan abd pelvis Ultrasound mỗi 3 tháng chẳng hạn . Tôi đã có một trường hợp như vậy bnhân của riêng tôi đàn bà caucasian khoảng 68 tuổi vào nhà thương vì đau bụng note 1 CAT scan bụng negative một surgeon consultant tự nhiên chỉ thị cho làm CA-125 test này trở lại rất cao vài trăm - normal dưới vài chục . Vì test này tăng các BS bắt đầu nghi là có thể có ung thư tiềm ẩn Nhưng CAT scan Ultrasound bụng negative và yêu cầu consultation với gynecologist. Gynecologist thứ nhất không chịu mổ bụng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
87    23    0
21    16    0