TAILIEUCHUNG - Ca dao cổ truyền người Việt với tính mơ hồ đa nghĩa trên bình diện ngôn ngữ

Ca dao cổ truyền người Việt với tính mơ hồ đa nghĩa trên bình diện ngôn ngữ văn học Nguyễn Hằng Phương Ngữ văn, ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên 0. Ngôn ngữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Bởi vậy, nghiên cứu ngôn ngữ từ nhiều góc độ đang trở thành nhu cầu tất yếu hiện nay. ở nước ta, có thể nghiên cứu những vấn đề về lý thuyết ngôn ngữ học; những vấn đề về tiếng Việt và các ngôn ngữ khác ở Việt Nam; những vấn đề về tiếp xúc ngôn. | Ca dao cổ truyền người Việt với tính mơ hồ đa nghĩa trên bình diện ngôn ngữ văn học Nguyễn Hằng Phương Ngữ văn ĐH Sư phạm ĐH Thái Nguyên 0. Ngôn ngữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Bởi vậy nghiên cứu ngôn ngữ từ nhiều góc độ đang trở thành nhu cầu tất yếu hiện nay. ở nước ta có thể nghiên cứu những vấn đề về lý thuyết ngôn ngữ học những vấn đề về tiếng Việt và các ngôn ngữ khác ở Việt Nam những vấn đề về tiếp xúc ngôn ngữ và dịch thuật những vấn đề về dạy học tiếng Việt tiếng nước ngoài trong và ngoài nhà trường những vấn đề về ngôn ngữ tác phẩm văn chương. Trong đó tìm hiểu ngôn ngữ với tư cách là phương tiện biểu đạt của tác phẩm văn chương là một góc độ nghiên cứu không mấy dễ dàng nhưng cũng đầy thi vị. Nghiên cứu tính mơ hồ đa nghĩa trên bình diện ngôn ngữ văn học ở những lời ca dao cổ truyền là vấn đề chúng tôi đặt ra trong bài viết này. Tuy nhiên do đặc trưng thể loại và trong khuôn khổ bài viết chúng tôi chỉ nghiên cứu những biểu hiện tiêu biểu của tính mơ hồ đa nghĩa trong một số lời ca dao cổ truyền. Nghiên cứu đó nhằm mục đích nhận diện tính mơ hồ đa nghĩa trên bình diện ngôn ngữ cùng vai trò của nó ở những lời ca dao cổ truyền làm tiền đề cho sự bình giá có cơ sở và sự tiếp nhận sâu sắc tác phẩm. 1. Khái niệm ca dao cổ truyền và tính mơ hồ đa nghĩa trong văn học nghệ thuật . Khái niệm ca dao cổ truyền Thuật ngữ ca dao đã từng được dùng với nhiều nghĩa rộng hẹp khác nhau Theo nghĩa gốc thì ca là bài hát có khúc điệu dao là bài hát không có khúc điệu . Và một thời Ca dao là danh từ chung chỉ toàn bộ những bài hát lưu hành phổ biến trong dân gian có hoặc không có khúc điệu . ở trường hợp này ca dao đồng nghĩa với dân ca. Trên thực tế khái niệm ca dao đã dần dần có sự thu hẹp nội hàm. Hiện nay các nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam dùng danh từ ca dao để chỉ riêng thành phần nghệ thuật ngôn từ phần lời thơ của dân ca không kể những tiếng đệm tiếng láy tiếng đưa hơi . . Với nghĩa này ca dao là bộ phận chủ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN