TAILIEUCHUNG - Bạn sử dụng thời gian của người khác như thế nào?

Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những điều khá buồn cười (nhưng thú vị) trong việc quản lý thời gian của bản thân và quản lý thời gian của người khác (nhân viên dưới quyền chẳng hạn). Định luật Parkinson C. Northcote Parkinson, nhà văn và sử học người Anh, đưa ra định luật Parkinson như sau: Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó. (Work expands so as to fill the time available for its completion). Bất kỳ ai có bạn gái cũng hiểu được định luật này đúng. | Bạn sử dụng thời gian của người khác như thế nào Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những điều khá buồn cười nhưng thú vị trong việc quản lý thời gian của bản thân và quản lý thời gian của người khác nhân viên dưới quyền chẳng hạn . Định luật Parkinson C. Northcote Parkinson nhà văn và sử học người Anh đưa ra định luật Parkinson như sau Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó. Work expands so as to fill the time available for its completion . Bất kỳ ai có bạn gái cũng hiểu được định luật này đúng đắn thế nào. Ví dụ một lần tôi và bạn gái cùng đi xem phim. Chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu xuất chiếu trong khi từ nhà bạn gái tôi đến rạp chiếu cũng đã mất 25 phút. Vì vậy chỉ có 5 phút để bạn gái tôi sửa soạn để ra đường. Lần đó bạn tôi chuẩn bị mất hơn 7 phút một chút cả hai đến rạp trễ vài phút nhưng vừa đủ để bỏ qua phần quảng cáo đầu phim. Dịp khác chúng tôi cùng nhau đi ăn tối với mấy người bạn. Thời gian đến lúc gặp mặt còn đến gần 1 giờ đồng hồ. Lần này thì bạn gái tôi sửa soạn mất gần 1 giờ đồng hồ. Nói một cách ngắn gọn cùng một công việc là sửa soạn để ra ngoài bạn gái của tôi có thể sử dụng 5 phút 15 phút 1 giờ hay nhiều hơn nữa đúng như thời gian được ấn định lúc đó. Định luật Parkinson không chỉ đúng với phái đẹp. Cũng một cuốn đề cương ôn thi học kỳ một Lịch sử Đảng nếu chỉ còn một buổi tối nữa là đến ngày thi tôi cũng có thể học thuộc nó được. Nhưng nếu còn đến 1 tháng hay còn đến một học kỳ nữa chắc bạn cũng đoán được tôi sẽ dùng bao nhiêu thời gian để học nó. 1 đêm ư Không. Tôi sẽ mất vừa đúng 1 tháng hoặc đúng một học kỳ để học cùng một cuốn đề cương đó. Ai đi làm rồi cũng hiểu định luật này. Công việc vốn trước kia chỉ mất 1 tuần để thực hiện nếu lần này sếp có rộng lượng cho 1 tháng để làm thì mình sẽ dành đúng 1 tháng mới làm xong không thể nào nhanh hơn được. Bây giờ hãy thử suy nghĩ xem bạn có bị chi phối bởi định luật Parkinson không Vậy định luật Parkinson có đúng không Định luật Parkinson nổi tiếng vì vừa nghe qua ai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2