TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm Vệ sinh nhà trẻ mẫu giáo

Tài liệu ôn tập ngành Y học cơ sở môn sức khỏe môi trường dành cho sinh viên chuyên ngành Y tham khảo làm bài trắc nghiệm. Tài liệu có kèm theo đáp án, ký hiệu là @ để các bạn kiểm tra lại bài làm. | VỆ SINH NHÀ TRẺ MẪU GIÁO 1. Yêu cầu về diện tích trung bình cho một Nhà trẻ cháu là A. 6 m2 B. 8 m2 C. 10 m2 D. 15 m2 @ E. 22 m2 2. Hiện nay số lượng nhà trẻ mẫu giáo đáp ứng nhu cầu nuôi dạy các cháu trong độ tuổi mới lượng cháu A. 10 @ B. 12 C. 15 D. 18 E. 20 3. Phần diện tích dành xây dựng các loại phòng ở Nhà trẻ nên là A. 20 - 29 B. 30 - 39 C. 40 - 50 @ D. 51 - 60 E. 61 - 70 4. Phần diện tích dành để trồng cây xanh vườn hoa sân chơi ở Nhà trẻ nên là A. 20 B. 20 - 39 C. 40 - 60 @ D. 61 - 70 E. 70 88 5. Qui hoạch phần diện tích bên trong nhà trẻ tuân theo những nguyên tắc sau đây tìm một ý kiến sai A. Phần diện tích để xây dựng các phòng không vượt 50 diện tích B. Phần diện tích trồng cỏ cây xanh vườn hoa làm sân chơi không ít hơn 40 C. Các lối đi lát gạch hoặc láng xi măng để tránh cát bùn D. Lối đi phải rộng 1m @ E. Có lối đi riêng biệt cho nhà bếp để chuyên chở thực phẩm 6. Trong những phòng hoặc vị trí sau đây các nhà trẻ qui mô nhỏ có thể không có A. Phòng chơi và phòng ăn B. Phòng ngủ tập thể @ C. Phòng vệ sinh D. Văn phòng dành cho giáo viên E. Nhà bếp 7. Một số yêu cầu cần thiết cho một phòng học ở nhà trẻ tìm ý kiến sai A. Chiều cao của phòng đạt 3-3 5m B. Tường làm dày để ngăn cản tiếng ồn C. Hệ số ánh sáng đảm bảo 1 8 @ D. Sàn nhà lát gạch men và nên trải vải sơn E. Các công tắc điện phải để cao 1 5-1 6 m 8. Nhu cầu về nước sinh hoạt cho nhà trẻ là A. 50 lit trẻ ngày B. 70 lít trẻ ngày C. 90 lít trẻ ngày D. 120lít trẻ ngày @ E. 180lit trẻ ngày 9. Nguyên tắc trang bị đồ chơi nhà trẻ là tìm ý kiến sai A. Đồ chơi phải phù hợp lứa tuổi B. Đồ chơi phải an toàn hợp vệ sinh C. Đồ chơi phải có màu sắc tươi đẹp D. Nhiều đồ chơi bằng lông thuỷ tinh @ E. Đồ chơi cũng là đồ dùng học tập giúp trẻ phát triển 89 10. Đồ chơi của nhà trẻ phải đạt yêu cầu tìm ý kiến sai A. Phải phù hợp lứa tuổi B. Giúp trẻ phát triển giác quan C. Giúp trẻ phát triển vận động D. Giúp trẻ phát triển sáng kiến bắt chước các công việc người lớn E. Vật liệu làm đồ chơi nên bằng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT