TAILIEUCHUNG - Xử lý xoài ra hoa nghịch vụ

Xoài có tính thích ứng rộng, thích hợp trồng ở những vùng có 2 mùa mưa nắng rõ rệt, trong đó mùa khô tối thiểu 3 tháng và mùa mưa kéo dài không quá 7 tháng. Nhiệt độ trung bình tối thích cho xoài sinh trưởng là 25 độ C và nhiệt độ thích hợp cho cây ra hoa 20 - 21 độ C. Do thời vụ ra hoa và tỉ lệ ra hoa xoài phụ thuộc vào sự xuất hiện và kéo dài của nhiệt độ thấp mà yếu tố này thường thay đổi nên trong tự nhiên. | Xử lý xoài ra hoa nghịch vụ Xoài có tính thích ứng rộng thích hợp trồng ở những vùng có 2 mùa mưa nắng rõ rệt trong đó mùa khô tối thiểu 3 tháng và mùa mưa kéo dài không quá 7 tháng. Nhiệt độ trung bình tối thích cho xoài sinh trưởng là 25 độ C và nhiệt độ thích hợp cho cây ra hoa 20 - 21 độ C. Do thời vụ ra hoa và tỉ lệ ra hoa xoài phụ thuộc vào sự xuất hiện và kéo dài của nhiệt độ thấp mà yếu tố này thường thay đổi nên trong tự nhiên nếu không có những biện pháp xử lý thích hợp thì thời vụ xoài thường không ổn định. Làm xoài nghịch vụ gặp nhiều khó khăn do ra hoa kết trái trong điều kiện nhiệt độ cao độ ẩm cao của mùa mưa nên tỉ lệ thụ phấn thấp và bệnh thán thư hại hoa trái dễ xảy ra. Để chuẩn bị cho đợt ra hoa trái mới của xoài cần có những biện pháp xử lý thích hợp với quy luật sinh trưởng của cây. Có 4 việc cần làm sau thu hoạch như sau Cắt tỉa cành Cắt tỉa cành vượt cành bị sâu bệnh cắt ngay dưới cuống phát hoa cũ hay cơi đọt trước để tạo tán đều thông thoáng. Bón phân phục hồi Kết hợp với cắt tỉa cành bón xả 2-3kg AT1 hoặc 16-16-8 hoặc 20-20-15 30kg phân ủ hoai hoặc 10 kg Humix NutriSmart cây 6 tuổi. Đào rãnh để bón phân lấp đất và tưới nước. Cần bón phân hữu cơ và vôi để khử chua hoặc phun MX - độ pH giúp tăng độ pH đất. Có như vậy khi môi trường đất được cải tạo tốt thì cây xoài mới có điều kiện phát triển tối ưu. Kích nhú đọt đồng loạt Một tuần sau tỉa dùng MX -THIêRê phun 1 lần. Sau phun 7 ngày đọt non mới bung đồng loạt. Nuôi và bảo vệ bộ lá - Khi đọt cơi 1 nhú được 1 tuần dùng thuốc trừ sâu bệnh Food-MX1 phun 2 lần 10 ngày 1 lần giúp cây có đợt đọt mới khỏe mạnh để nuôi hoa và trái sau này tốt hơn. - Muốn cơi 2 nhú đồng loạt dùng MX -THIêRê hoặc Dola -02X phun 1 lần. - Nuôi và bảo vệ cơi 2 như cơi 1 xoài lão chỉ có 1 cơi . Khoảng 2 tháng sau khi cắt tỉa cành và bón phân giúp cây phục hồi bộ lá phát triển thành thục cơi đọt cuối đã nhú hoàn toàn thì thực hiện 5 bước xử lý ra hoa cho xoài. Bước 1 Bón đón ra hoa Khi cơi cuối nhú hết bón 2 kg AT2 hoặc 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
324    7    0    11-08-2020
14    3    0    11-08-2020
25    11    0    11-08-2020
2    10    0    11-08-2020
34    8    0    11-08-2020
56    3    0    11-08-2020
4    6    0    11-08-2020