TAILIEUCHUNG - Khoa học hoá cách suy nghĩ, làm việc và học tập

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật ở nước ta đang yêu cầu mỗi người, để thích nghi dần với đời sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập của mình. Tập sách này nhằm mục đích giúp ích cho các bạn trẻ đáp ứng được đòi hỏi trên đây nhằm đạt nhiều kết quả tốt trong mọi lĩnh vực công tác và học tập. Tinh thần khoa học cùng với phong cách khoa học ở thời đại nào cũng giúp con người tiếp cận chân. | Sách Khoa học hoá cách suy nghĩ làm việc học tập Tác giả Đào Văn Tiến Vladimia Cuocganop . Nếu thanh niên không quan tâm tới khoa học xã hội sẽ nhanh chóng suy thoái về văn hóa và vật chất. Lời giới thiệu Hiện nay cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật ở nước ta đang yêu cầu mỗi người để thích nghi dần với đời sống công nghiệp hóa hiện đại hóa phải khoa học hóa cách suy nghĩ làm việc và học tập của mình. Tập sách này nhằm mục đích giúp ích cho các bạn trẻ đáp ứng được đòi hỏi trên đây nhằm đạt nhiều kết quả tốt trong mọi lĩnh vực công tác và học tập. Tinh thần khoa học cùng với phong cách khoa học ở thời đại nào cũng giúp con người tiếp cận chân lý. Nó không những giúp ích cho nhà khoa học trong công tác nghiên cứu mà còn cho mọi người muốn hành động đạt kết quả. Trong lịch sử xã hội loài người ở thời kỳ nào và nơi nào mà tinh thần khoa học sút kém là lúc đó ở nơi đó tôn giáo lộng hành tà thuyết phát triển bước tiến của xã hội bị ảnh hưởng. Trong tình hình đất nước hiện nay . chúng tôi thấy tập sách có hy vọng đáp ứng phần nào yêu cầu trí tuệ của các bạn trẻ. Tập sách được biên soạn do một giáo sư đã gần 30 năm công tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ khoa học ở trường đại học tổng hợp Hà Nội đã tập hợp được nhiều sự kiện lấy ở lịch sử khoa học ngoài nước và trong nước để minh họa cho chủ đề. Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu tập sách với bạn đọc MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1 Tinh thần khoa học 1. Yêu chân lý và dũng cảm trí tuệ 2. Trung thực trí tuệ 3. Độc lập trí tuệ 4. Nghi vấn khoa học 5. Tin tưởng khoa học 6. Khiêm tốn và rộng lượng 7. Tư duy không vụ lợi Chương 2 Phong cách khoa học trong lao động 1. Tính trật tự 2. Tính kế hoạch 3. Tập trung chú ý 4. Tính liên tục 5. Tính khẩn trương Chương 3 Phong cách khoa học trong học tập 1. Nghe giảng 2. Ghi chép 3. Tự học 4. Thực tập 5. Làm bài viết báo cáo 6. Thuyết trình Chương 4 Vài đức tính cần thiết cho công tác khoa học 1. Óc quan sát 2. Trí nhớ nhanh bền 3. Tính tò mò tìm hiểu 4. Trí tưởng tượng phong phú 5. Nghị lực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT