TAILIEUCHUNG - Hoàng cầm (Kỳ 3)

Tính vị: Vị đắng, tính bình (Bản Kinh). Tính rất hàn, không độc (Biệt Lục). Vị đắng, ngọt (Dược Tính Luận). Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Đại Từ Điển). Vị đắng, tính lạnh (Trung Dược Học). Quy kinh: Vào kinh thủ Thiếu âm Tâm, thủ Thái âm Phế, túc Thái âm Tỳ, thủ Thiếu dương Tam tiêu, túc Thiếu dương Đởm (Bản Thảo Cương Mục). Vào kinh Phế, Đại trường, Bàng quang, Đởm (Lôi Công Bào Chích Luận). + Vào kinh Tâm, Phế, Đại trường, Đởm (Trung Dược Đại Từ Điển). . | Hoàng cầm Kỳ 3 Tính vị Vị đắng tính bình Bản Kinh . Tính rất hàn không độc Biệt Lục . Vị đắng ngọt Dược Tính Luận . Vị đắng tính hàn Trung Dược Đại Từ Điển . Vị đắng tính lạnh Trung Dược Học . Quy kinh Vào kinh thủ Thiếu âm Tâm thủ Thái âm Phế túc Thái âm Tỳ thủ Thiếu dương Tam tiêu túc Thiếu dương Đởm Bản Thảo Cương Mục . Vào kinh Phế Đại trường Bàng quang Đởm Lôi Công Bào Chích Luận . Vào kinh Tâm Phế Đại trường Đởm Trung Dược Đại Từ Điển . Vào kinh Tâm Phế Can Đởm Đại trường Trung Dược Học . ụng Trung Dược Thủ Sách . Tham khảo Theo kinh nghiệm riêng dùng sống có tác dụng thanh nhiệt tả hỏa dùng sao có tác dụng cầm máu đồng thời có thể tránh được vị đắng lạnh tổn thương tới Vị. Sao với Rượu có tác dụng tăng thêm sự thanh trừ hỏa nhiệt ở vùng trên Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Hoàng cầm là thuốc của Phế kinh nó còn nhập vào kinh Túc thiếu dương. Hoàng cầm được rượu thì khí chạy lên có khả năng thanh thấp nhiệt ở thượng tiêu được Sài hồ thì lui được khi nóng khi lạnh trừ phong nhiệt thanh giải được cơ biểu được Thược dược thì trị kiết lỵ được Tang bạch bì thì tả phế hỏa được Bạch truật thì an thai. Cổ nhân có bài Cầm Tâm Hoàn trị có kinh nhiều băng huyết rong kinh trong đó Hoàng cầm có tác dụng cầm máu tuy nhiên chỉ có thể dùng trong chứng huyết nhiệt vọng hành đi bậy Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Bài Tam Hoàng Hoàn Tôn Tư Mạo trong sách Thiên Kim phương ghi rằng ông Tấu là Thái thú ở Ba Quận dùng bài Tam Hoàng Hoàn gia giảm trị đàn ông bị ngũ lao thất thương tiêu khát không sinh được da thịt phụ nữ bị đới hạ tay chân khi nóng khi lạnh tả hỏa ở ngũ tạng. Trong 3 tháng mùa xuân dùng Hoàng cầm 160g Đại hoàng 120g Hoàng liên 160g. Trong 3 tháng mùa hè dùng Hoàng cầm 240g Đại hoàng 40g Hoàng liên 7 lượng. Trong 3 tháng mùa thu dùng Hoàng cầm 240g Đại hoàng 120g Hoàng liên 120g. Trong 3 tháng mùa đông dùng Hoàng cầm 120g Đại hoàng 200g Hoàng liên 80g. Ba vị này tùy theo thời tiết mà thay đổi. Tán bột trộn mật làm viên to bằng hạt đậu đen uống ngày 3 lần mỗi lần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    5    0    09-08-2020
18    3    0    09-08-2020
3    8    0    09-08-2020
170    5    0    09-08-2020