TAILIEUCHUNG - Loại bỏ màu nền biểu tượng trên màn hình PC

Loại bỏ màu nền biểu tượng trên màn hình PC Đã bao giờ bạn gặp phải tình trạng như hình ảnh minh họa dưới đây chưa? Các biểu tượng trên màn hình PC có thêm màu nền (background) màu xanh hoặc bất kỳ màu gì và bị tình trạng răng cưa gây rất nhiều khó chịu. Để có thể loại bỏ hoàn toàn được sự khó chịu này bạn hãy làm theo những bước sau đây. Lưu ý: Giải pháp này chỉ áp dụng với phiên bản hệ điều hành Windows XP | Loại bỏ màu nền biểu tượng trên màn hình PC Đã bao giờ bạn gặp phải tình trạng như hình ảnh minh họa dưới đây chưa Các biểu tượng trên màn hình PC có thêm màu nền background màu xanh hoặc bất kỳ màu gì và bị tình trạng răng cưa gây rất nhiều khó chịu. Để có thể loại bỏ hoàn toàn được sự khó chịu này bạn hãy làm theo những bước sau đây. Lưu ý Giải pháp này chỉ áp dụng với phiên bản hệ điều hành Windows XP. Thứ nhất bạn hãy nhắp chuột phải vào biểu tượng My Computers trên màn hình desktop và chọn Properties. Trong cửa sổ bật ra bạn chuyển sang thẻ Advanced. Mục đầu tiên ở thẻ này chính là Performance. Bạn hãy nhắp chuột vào nút Setting ở ngay bên cạnh đó. System Properties i X System Restore II Automatic Updates Remote General Computer Name Hardware Advanced You must be Jogged or as an Adm r strator to ma ke most of these changes. Performance ViSLia effects processor scheduling memory usage and virtual memory Settings User Profiles Performance Options l l Startup and System startup. Visual Effects Advanced II Data Execution Prevention Select the settings you want to use for the appearance and performance of Windows on this computer. o Let Windows choose .hat s best for my computer o Adjust for best appearance o Adjust for best performance Custom 0 Show translucent selection rectangle 0 Show window contents while dragging 0 Slide open combo boxes 0 Slide taskbar buttons 0 Smooth edges of screen fonts 0 Smooth-scroll list boxes 0 Use a background image for each folder type 0 Use common tasks in folders Use drop shadows for icon labels on the desktop 0 Use visual styles on windows and buttons OK Cancel .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT