TAILIEUCHUNG - HOÀNG BÁ (Kỳ 3)

Tính vị: Vị đắng, tính hàn (Bản Kinh). Không độc (Biệt Lục). Vị đắng, cay (Trân Châu Nang). Vị đắng, tính hàn (Trung Dược Đại Từ Điển). + Vị đắng, tính hàn (Đông Dược Học Thiết Yếu). Quy kinh: + Là thuốc của kinh túc Thái âm Tỳ, dẫn thuốc vào kinhtúc Thiếu âm Thận (Thang Dịch Bản Thảo). + Là thuốc của kinh túc Thiếu âm Thận, thủ Quyết âm Tâm bào; Dẫn thuốc vào kinh túc Thái dương Bàng quang (Y Học Nhập Môn). + Vào kinh túc Thiếu âm thận, thủ Thiếu âm Tâm (Bản. | HOÀNG BÁ Kỳ 3 ATính vị Vị đắng tính hàn Bản Kinh . Không độc Biệt Lục . Vị đắng cay Trân Châu Nang . Vị đắng tính hàn Trung Dược Đại Từ Điển . Vị đắng tính hàn Đông Dược Học Thiết Yếu . Quy kinh Là thuốc của kinh túc Thái âm Tỳ dẫn thuốc vào kinhtúc Thiếu âm Thận Thang Dịch Bản Thảo . Là thuốc của kinh túc Thiếu âm Thận thủ Quyết âm Tâm bào Dẫn thuốc vào kinh túc Thái dương Bàng quang Y Học Nhập Môn . Vào kinh túc Thiếu âm thận thủ Thiếu âm Tâm Bản Thảo Kinh Giải . Vào kinh Thận Bàng quang Trung Dược Đại Từ Điển . Vào kinh Thận và Bàng Quang Đông Dược Học Thiết Yếu . Tham Khảo Hoàng bá bẩm thụ được khí chí âm cho nên tính của nó mát mẻ thanh cao vậy Bản Thảo Kinh Sơ . Hoàng bá người xưa vẫn dùng chung với Tri mẫu hợp với bài Lục Vị gọi là Tri Bá Bát Vị Hoàn. Có khi lại dùng Tri mẫu Hoàng bá mỗi thứ 40g tẩm rượu cho thấm rồi bồi khô tán bột. Lại thêm Quế vào nữa gọi là Tư Thận Hoàn có thể giúp cho chân âm đó cũng chỉ là 1 thuyết vậy thôi thế mà thiên hạ lấy làm hấp dẫn mà tôn sùng dùng nó rất nhiều Bản Thảo Cầu Chân . Hoàng bá tính hàn mà trầm dùng sống thì tả thực hỏa Dùng chín không hại dạ dầy Chế với rượu trị bệnh ở thượng tiêu Chế với nước trị bệnh ở hạ tiêu Chế với mật trị bệnh ở trung tiêu Bản Thảo Cương Mục . Hoàng bá vị đắng tính lạnh trầm mà giáng xuống là thuốc dẫn vào kinh túc thiếu âm túc thái dương nó làm mát xuống cho hỏa của long lôi tư nhuận cho sự khô kiệt của thận thủy sơ thông được chứng bí tiểu tiện khử sưng húp ở hạ tiêu hễ mắt đỏ tai ù lở miệng đái đường lỵ ra máu nôn ra máu chảy máu cam đau lưng mỏi gối theo ngụ ý của tôi thì Hoàng bá chế mạng môn hỏa ở hạ tiêu hỏa ở trong âm. Tri mẫu tư phế kim ở thượng tiêu nguồn gốc của việc sinh thủy. Vì rằng cái hỏa tà nó đốt lên được thì làm cho chân âm phải tiêu khô khi chân âm tiêu khô thì tà hỏa lại càng làm dữ. Lấy cái đắng lạnh của Tri Bá để ức Nam phò Bắc chế hỏa bổ thủy nghĩa là dẹp hỏa xuống để giúp cho thận thủy cũng ví như là trời khô hạn lâu ngày mà được cơn mưa rào Bản Thảo Đồ Giải . Hoàng bá

TÀI LIỆU HOT