TAILIEUCHUNG - kính hiếu cha mẹ

Như đã biết, nếu không có cha mẹ sanh thành dưỡng dục, thì không có chúng ta ở trên quả đất nầy. Quả thật vậy : Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ Mẹ kính Cha, Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con. | Trích dẫn trong tác phẩm Tìm Hiểu Vi ệc Đời Đã Qua 1 của Nguyễn-Phú-Thứ Như đã biết nếu không có cha mẹ sanh thành dưỡng dục thì không có chúng ta ở trên quả đất nầy. Quả thật vậy Công Cha như núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ Mẹ kính Cha Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con. Ngoài ra trong kinh Tâm Địa Quán đức Phật cũng đã dạy về công ơn cha mẹ như sau Ân cha lành cao như núi Thái Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi Dù cho dâng trọn một đời Cũng không trả hết ân người sanh ta. Xuyên qua những lời dạy ở trên tuy đơn sơ ngắn gọn nhưng nó vô cùng trân quý bởi bổn phận làm con phải biết hiếu kính với cha mẹ đã được thấm nhuần từ xa xưa của tổ tiên ông bà để lại cho ngày hôm nay. Hơn nữa nếu xét về Dương Âm tức Trời Đất thì người Cha tức Dương và người Mẹ tức Âm chẳng khác nào ban ngày và ban đêm hay nói khác đi nếu không có Thiên Địa tức Trời Đất thì không thể tạo nên chúng sanh tức con người được cho nên nếu không có Cha sanh Mẹ dưỡng thì không thể có chúng ta. B ởi vì Có Cha có Mẹ thì hơn Không Cha không Mẹ như đờn đứt dây. Ở đây ngụ ý nói là khi chúng ta sanh ra rồi mà mất cha lẫn mẹ thì khốn khổ vô cùng. Người cha tuy không mang nặng đẻ đau như người mẹ kể từ cấn thai cho đến nở nhụy khai hoa sanh nở mẹ phải mang nặng cái bào thai suốt trên chín tháng nặng nhọc rồi bị hành thai ăn uống vô cùng khó khăn làm cho sức khoẻ của mẹ càng ngày tiều tụy để rồi đúng ngày sanh nở phải đẻ đau. Nếu việc sanh đẻ suông sẻ bình thường là tốt đẹp thì xem như Mẹ tròn Con vuông thành ngữ . Nếu như sanh đẻ khó khăn đôi khi cũng nguy hiểm đến tánh mạng của mẹ thì không khác gì người mẹ đi biển một mình bởi đúng với câu Đàn ông đi biển có đôi Đ àn bà đi biển mồ côi một mình tục ngữ . Sau khi sanh nở xong mẹ cũng phải cận kề để lo cho con liên tục trong ba năm nhũ bộ rồi cùng cha lo từ tấm tã từ manh quần tấm áo từ giấc ngủ cho đến khi đau ốm. Trái lại nếu không có cha tạo thành cũng như lao tâm lao lực nhọc trí lo lắng cho con từ tinh thần đến vật chất để có sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN