TAILIEUCHUNG - Chương 4 - Đề cương nghiên cứu

Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại thành phố cao lãnh. | Chapter Four THE RESEARCH PROPOSAL Đề cương nghiên cứu Purpose of the Research Proposal Mục tiêu của đề cương NC To present the question to be researched and its importance (trình bày các vấn đề cần nghiên cứu và tầm quan trọng của việc nghiên cứu) To discuss the research efforts of others who have worked on related questions (Thảo luận các kết quả nghiên cứu của những người khác về các vấn đề tương tự hay có liên quan) To suggest the data necessary for solving the question (đề xuất nhu cầu dữ liệu để giải quyết vấn đề) Purpose of the Research Proposal The Research Sponsor Người tài trợ nghiên cứu All research has a sponsor in one form or another: In a corporate setting, management sponsors research (Ban giám đốc) In an academic environment, the student is responsible to the class instructor (giảng viên) What are the Benefits of the Proposal to a Researcher? Lợi ích của đề cương nghiên cứu Allows the researcher to plan and review the project’s steps (giúp người nghiên cứu hoạch định .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    5    0    15-08-2020
116    29    2    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7    4    0
TÀI LIỆU HOT
9    5    0
3    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    2    0