TAILIEUCHUNG - Câu hỏi Luật Doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu Câu hỏi Luật doanh nghiệp sau đây giúp các bạn hệ thống kiến thức, luyện tập trả lời các câu hỏi trong bộ môn Luật Doanh nghiệp. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm vững kiến thức về luật pháp của mình. Chúc các bạn thành công! | Doanh nghiệp nào làm ăn mà không muốn mở rộng quy mô, huy động, tăng vốn để làm ăn. Những doanh nghiệp muốn giảm vốn thì đó là những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chủ sở hữu không có khả năng góp, duy trì vốn đã cam kết hoặc có mục đích xấu. Trong khi đó công ty TNHH hoạt động, xác lập quyền tài sản, vốn vay dựa trên cơ sở vốn điều lệ. Các doanh nghiệp, ngân hàng khi tiến hành cho Công ty TNHH vay vốn, ghi nợ dựa cũng căn cứ trên cơ sở vốn điều lệ (Để đảm bảo thu được lại vốn cho vay) vậy nếu để Cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ thì hậu quả gây cho các doanh nghiệp cho vốn cho vay, cho nợ rất nặng nề. Nếu bạn thắc mắc tại sao CTTNHH 2 thành viên trở lên lại được giảm thì đơn giản vì cơ cấu vốn góp của CTHNHH 2 thành viên trở lên khác với CTTNHH 1 thành viên, mặt khác việc giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng phải chứng minh rất nhiều, về nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ; vốn góp của thành viên ở CTTNHH 2 thành viên trở lên có thể thay đổi do các yếu tố khách quan (khi thành viên chết) dẫn đến vốn điều lệ phải thay đổi, tăng, giảm (Bất khả kháng) tuy nhiên vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    12-08-2020
1    4    0    12-08-2020
9    8    0    12-08-2020
9    6    0    12-08-2020
132    3    1    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
118    7    0