TAILIEUCHUNG - XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU (P1)

Cá Tra là một trong những đối tượng nuôi xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản nước ta hiện nay. ở ÐBSCL cá được nuôi chủ yếu trong ao do năng suất cao (200 - 400kg/ha) và chi phí đầu tư thấp so với nuôi bè. Do thịt cá Tra nuôi trong ao thường có màu vàng, các nông hộ đã áp dụng biện pháp thay nước thường xuyên để thịt cá nuôi trắng. Tuy vậy, tỷ lệ thịt trắng ở các nông hộ không ổn định đồng thời thay nước nhiều thì cá dễ bị bệnh. Trong nghiên. | XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CÁ TRA THỊT TRẮNG PHỤC VỤ XUẤT KHẨU P1 I. TÓM TẮT Cá Tra là một trong những đối tượng nuôi xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản nước ta hiện nay. ở ĐBSCL cá được nuôi chủ yếu trong ao do năng suất cao 200 - 400kg ha và chi phí đầu tư thấp so với nuôi bè. Do thịt cá Tra nuôi trong ao thường có màu vàng các nông hộ đã áp dụng biện pháp thay nước thường xuyên để thịt cá nuôi trắng. Tuy vậy tỷ lệ thịt trắng ở các nông hộ không ổn định đồng thời thay nước nhiều thì cá dễ bị bệnh. Trong nghiên cứu này đề tài đã áp dụng biện pháp sục khí đáy kết hợp với thay nước có kiểm soát để bố trí thí nghiệm xác định thông số của quy trình kỹ thuật nuôi cá Tra thịt trắng. Thí nghiệm được bố trí trong 3 ao tại Vĩnh Long có diện tích - mật độ cá thả 15 3 - 22 2 con m2 sử dụng thức ăn sản xuất theo công thức của đề tài. Tỷ lệ thịt trắng của cá Tra nuôi theo quy trình này đạt 71 - 75 chi phí sản xuất 1 kg cá Tra thịt trắng của đề tài đ kg thấp hơn chi phí bình quân cho 1 kg cá thịt trắng đ kg nuôi tại An Giang áp dụng biện pháp thay nước. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Địa điểm Đề tài Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm trong ao đất đạt tiêu chuẩn thịt trắng phục vụ xuất khẩu được tiến hành tại Trại giống Minh An - ấp Cái Cạn 2 Xã Mỹ An Huyện Măng Thít Vĩnh Long. 2. Bố trí thí nghiệm Nuôi cá trong ao đất tại Vĩnh Long Bảng 1. Mật độ và cỡ cá thả nuôi ở các ao thí nghiệm Ao nuôi 1 2 3 Thời gian nuôi tháng 6 11 Diện tích m2 Số cá thả con Mật độ con m2 22 2 19 0 15 3 Trọng lượngTB cá thả g con 37 5 66 7 125 0 Để xây dựng quy trình nuôi cá tra thương phẩm trong ao đất đạt tỷ lệ thịt trắng trên 70 đề tài đã tiến hành thí nghiệm trong ao 1 để rút ra một số thông số cho việc xây dựng quy trình sơ bộ. Sau đó thí nghiệm được lặp lại trong ao 2 và ao 3 để khẳng định quy trình. Chi tiết về các ao nuôi được trình bày trong bảng 1. Thức ăn dùng trong thí nghiệm Thức ăn viên C534A 18 prôtêin và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    6    0    15-08-2020
41    4    0    15-08-2020
162    6    0    15-08-2020
4    5    0    15-08-2020
4    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
4    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    3    0
10    10    0