TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ9

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 9 Thời gian làm bài 90 phút 1. Hiện tượng kim loại dẫn điện dẫn nhiệt tốt hơn nhiều so với hợp kim của nó có thể được giải thích bằng nguyên nhân nào sau đây Mật độ electron tự do trong hợp kim nhỏ hơn trong kim loại thành phần vì liên kết trong hợp kim là A. liên kết kim loại. B. liên kết cộng hoá trị. C. liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. D. liên kết hỗn tạp giữa liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị. 2. Kim loại vonfam W được dùng làm dây tóc bóng đèn vì những nguyên nhân chính nào sau đây A. Là kim loại rất cứng. B. Là kim loại rất mềm. C. Là kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất cao. D. Là kim loại có khối lượng phân tử lớn. 3. Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây là đúng với crom Z 24 A. Ar 3d44s2 B. Ar 4s23d4 C. Ar 3d54s1 D. Ar 4s13d5 4. Cột sắt ở Newdheli Ân Độ đã có tuổi trên 1500 năm. Tại sao cột sắt đó không bị ăn mòn Điều lí giải nào sau đây là đúng A. Sắt có cấu hình electron bền vững như của khí hiếm. B. Cột sắt chỉ gồm sắt tinh khiết nên không bị ăn mòn điện hoá học. C. Cột sắt được bao phủ bởi một lớp oxit bền vững. D. Chưa có lời giải thích thoả đáng. 5. Đồng là một trong số ít các nguyên tố được biết và sử dụng từ thời thượng cổ. Cho biết số thứ tự của đồng là 29. Cấu hình electron của Cu Cu Cu2 lần lượt là A2 A z A z 1A 1 A A z A z 1A A A z A z A r 2nb 2 110 a1 1 . 2 2 2 bợ J 10 1 r 2 2 _ o 2 _ o a9 . 1S 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s 2s 2p 3s 3p 3d 1s 2s 2p 3s 3p 3d . B2 O a Oa 2A - . 0 J9 i 2a 2a Oa 2a Oo 19 J 1 1 2A 2A OA 2A Oợ i9 . 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s 2s 2p 3s 3p 3d . C2 O 2a 0A 2a - . 0 j1 -1 1 2 2 A9 A I 1 . 2 2 _ b 2 bợ J 9 . 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s 2s 2p 3s 3p 3d . D2 A z A z A A AA TA TIA AA TA TA . .2 A9 A 2 1 2 2 2 A10 1 2 2 2 a9 . 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 1s 2s 2p 3s 3p 3d 1s 2s 2p 3s 3p 3d . Hãy chọn phương án đúng. 6. Mệnh đề nào sau đây không đúng A. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo một hình cầu. B. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN