TAILIEUCHUNG - Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tả Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ tục Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt có văn bản chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô bản gốc 2. Bản phô tô đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký Bản phô tô Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của những xe trong danh sách đăng ký Thành phần hồ sơ Đối với trường hợp đăng ký khai thác lần đầu hồ sơ phải có thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình 4 . kinh doanh phù hợp Bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định Quyết định số 16 2007 QĐ- BGTV. Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quyết định số 16 2007 QĐ- bằng ôtô BGTV. 3. Lịch trình chạy xe Quyết định số 16 2007 QĐ- .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN