TAILIEUCHUNG - Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”

Tham khảo tài liệu 'cấp phù hiệu “xe vận chuyển khách du lịch”', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phù hiệu Xe vận chuyển khách du lịch Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phù hiệu Xe vận chuyển khách du lịch . Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm tra hồ sơ cấp tục phù hiệu Xe vận chuyển khách du lịch . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm 2. quyền cấp có loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch bản phô tô công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu Bản phô tô giấy chứng nhận sở hữu xe ô tô khách hoặc hợp đồng thuê của những xe trong danh sách Thành phần hồ sơ Bản phô tô Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 4. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của những xe trong danh sách đăng ký Văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn xe vận chuyển khách du lịch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị vận tải khách du lịch bằng ô tô Quyết định số 16 2007 QĐ- BGTV. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT