TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Giấy phép lần cấp Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân tổ chức Nộp Hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải. nghị Giải quyết thủ tục Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt và cấp Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải quá khổ trên đường giao thông công cộng bản chính 2. Bản chụp giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận xe đầu kéo rơmoóc Sơ mi ro moóc Bản chụp các trang ghi đặc điểm phương tiện và kết quả kiểm định lần gần nhất của sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiên giao thông cơ giới đường bộ. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản Thành phần hồ sơ chụp tính năng kỹ thuật của xe và mang theo các bản chính của các bản chụp nêu trên Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải quá khổ lưu trên đường giao thông công cộng Quyết định số 63 2007 QĐ-BGTV. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
458    6    0    13-08-2020
9    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN