TAILIEUCHUNG - NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN KINH TẾ VI MÔ

1. Để tối đa hoá lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì cách tốt nhất là giảm tối đa chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm. 2. Tại sao tại điểm cân bằng thì giá cả và sản lượng đều không thay đổi trừ khi có yếu tố nào đó dịch chuyển toàn bộ đường cung hoặc đường cầu. 3. 4. Hệ số co dãn của cầu theo giá phản ánh vấn đề gì? Khi hệ số co dãn của cầu theo giá bằng không, thì chính sách giá hoàn toàn bất lực? Những. | NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN KINH TẾ VI MÔ Số đơn vị học TRÌNH 4 Hệ đại học từ xa chuyên ngành quản trị kinh doanh 1. LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM THỜI GIAN 15 PHÚT 1. Để tối đa hoá lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì cách tốt nhất là giảm tối đa chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm. 2. Tại sao tại điểm cân bằng thì giá cả và sản lượng đều không thay đổi trừ khi có yếu tố nào đó dịch chuyển toàn bộ đường cung hoặc đường cầu. 3. Hệ số co dãn của cầu theo giá phản ánh vấn đề gì Khi hệ số co dãn của cầu theo giá bằng không thì chính sách giá hoàn toàn bất lực 4. Những giải pháp tối đa hoá lợi nhuận đều là các giải pháp tối thiểu hoá chi phí của doanh nghiệp. Điều này đúng hay sai tại sao 5. Đường chi phí cận biên luôn đi qua điểm cực tiểu của cac đường ATC và AVC. Câu kết luận này đúng hay sai tại sao 6. Khi giá bán sản phẩm trên thị trường tụt xuống dưới mức chi phí trung bình tối thiểu thì một hãng cạnh tranh hoà hảo cần phải đóng cửa sản xuất ngay. Điều này đúng hay sai tại sao 7. Đường chi phí cận biên là đường cung của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Điều đó có đúng không tại sao 8. Hàm sản xuất là gì Hàm sản xuất trong ngắn hạn khác gì với trong dài hạn 9. Giả sử một người dành ngân sách cho trước để chi tiêu hai hàng hoá thực phẩm và quần áo. Nếu thực phẩm là hàng thứ cấp bạn có thể nói hàng hoá là thứ cấp hay thông thường không Tại sao 10. Tại sao lại có cái giá mà xã hội phải trả cho thế lực độc quyền Nếu như những số được của những nhà sản xuất có thế lực độc quyền được đem phân phối lại cho những người tiêu dùng thì liệu cái giá mà xã hội phải trả cho thế lực độc quyền có được loại trừ không Tại sao 11. Giả sử một nhà độc quyền bán đang sản xuất ở mức sản lượng mà ở đó chi phí biên cao hơn doanh thu biên. Hãy giải thích hãng này phải điều chỉnh sản lượng của mình như thế nào để nâng cao được lợi nhuận 12. Tại sao sản lượng độc quyền bán sẽ tăng nếu chính phủ buộc phải hạ thấp giá độc quyền Để tối đa sản lượng của nhà độc quyền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN