TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 38

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 38', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT HƯNG YÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 TRƯỜNG THPT MINH CHÂU Môn toán - KHOI A Thời gian 180 phút không kể giao đề PHẢN A DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THI SINH . Câu T 2 0 điêm 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm sô y x3 - 3x2 2 2 Biện luận theo m sô nghiệm của phương trình x2 - 2 x - 2 m lx-1I Câu TT 2 0 điêm 1 Giải phương trình 2 2 cos 5 - x sin x 1 ru - I. . ílog xữy 3log8 Jx-y 2 2 Giải hệ phương trình x2 - y2 3 r sin x Câu TTT 1 0 điêm Tính tích phân I I ---dx - 4 11 x x Câu TV 1 0 điêm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a AD 2a . Cạnh SA vuông góc với mặt phang đáy cạnh bên SB tạo với mặt phắng đáy một góc 600 .Trên cạnh SA lấy điêm M sao cho AM ạ 3 mặt phẳng BCM cắt cạnh SD tại N .Tính thê tích khôi chóp Câu V 1 0 điêm Cho x y z là ba sô thực thỏa mãn 5-x 5-y 5-z 1 .Chứng minh rằng 25x 25y 25z 5x 5y 5Z x 25x 5y z 5y 5z x 5z 5x y 4 PHẢN B THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC LÀM MỘT TRONG HAI PHẢN PHẢN 1 HOẶC PHẢN 2 PHẢN 1 Dành cho học sinh học theo chương trình chuẩn Câu 1. 1 0 điêm Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với A 1 -2 đường cao CH x - y 1 0 phân giác trong BN 2x y 5 0 .Tìm toạ độ các đỉnh B C và tính diện tích tam giác ABC x - 2 y z 1 2. 1 0 điêm Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho đường thẳng d - 4 -6 -8 và hai điêm A 1 -1 2 B 3 - 4 -2 .Tìm điêm I trên đường thẳng d sao cho IA IB đạt giá trị nhỏ nhất z2 - z - z 1 0 2 Câu 1 điêm Giải phương trình sau trên tập sô phức C z PHẢN 2 Dành cho học sinh học chương trình nâng cao Câu 1. điêm Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12 tâm I là giao điêm của đường thẳng d1 x - y - 3 0 và d2 x y - 6 0. Trung điêm của một cạnh là giao điêm của d1 với trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. 1 0điêm Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho hai đường thẳng _ x - 2 y -1 z D1 1 12 1 íx 2-2t D2 b 3 z t Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của Di và D2 CânVTT b 1 0 điêm Tính tổnơ V C0 C4 C8 C2004 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
74    3    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN