TAILIEUCHUNG - TRẮC NGHIỆM Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ô nhiễm không khí', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 1 Có một ý kiến sai nào Ô nhiễm không khí là khi A. Có mặt một chất lạ trong không khí B. Có sự thay đổi quan trọng trong thành phần của không khí gây tác động có hại hoặc gây ra một sự khó chịu C. Giảm tầm nhìn xa do bụi D. Tỏa ra mùi khó chịu E. Tất cả các điều trên đều chưa đúng. @ 2 Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở thành phố về mặt hóa học là A. Đốt cháy nhiên liệu để đun nấu B. Xe hơi giao thông vận tải @ C. Đốt than từ các nhà máy nhiệt điện D. Luyện kim E. Từ hơi khí thải các nhà máy hoá chất . 3 Nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm khí quyển hiện nay là A. Do phương tiện giao thông @ B. Do đốt lửa đun nấu C. Do cháy rừng và núi lửa D. Do ống khói các khu công nghiệp E. Do phân huỷ các chất thải 62 4 Sự tích lũy hay phân tán các tác nhân gây ô nhiễm không khí tùy thuộc hàng đầu vào A. Nhiệt độ không khí B. Độ ẩm không khí C. Aỉp lực không khí D. Các điều kiện khí tượng @ E. Sự chuyển động của không khí. 5 Tìm ra một ý kiến không hợp lý Hình thái nhiễm khuẩn giọt nguy hiểm trong Bệnh viện vì A. Thiếu ánh sáng mặt trời B. Vi khí hậu ẩm ướt C. Vi khuẩn có độc lực cao D. Tiếp xúc mật thiết Ngườì-Người E. Thiếu thuốc sát trùng @ 6 Thời gian tồn tại của các vi sinh vật trong không khí phụ thuộc tìm ý kiến sai A. Sự tồn tại của dạng giọt nhỏ B. Kích thước hạt của vi sinh vật C. Độ ẩm không khí D. Nhiệt độ không khí E. Sự cạnh tranh giữa các vi sinh vật @ 7 Không khí khoĩ trở thành đường lan truyền mầm bệnh vi sinh vật cho cơ thể khi A. Vi sinh vật gây bệnh có thể tồn tại lâu trong không khí B. Độ ẩm không khí có vi sinh vật cao C. Nhiệt độ không khí có vi sinh vật tương đối thấp kém bức xạ nhiệt D. Cơ thể cảm nhiễm vi sinh vật chưa đủ sức đề kháng E. Không khí ở nơi các cánh rừng sâu @ 63 8 Thành phần nào dưới đây trong không khí bị ô nhiễm gây co thắt và tăng tiết ở đường hô hấp trên A. CO B. SO2 @ C. CO2 D. CH4 E. N2 9 Nguời ta chọn khí SO2 là khí chỉ điểm sự ô nhiễm không khí các khu công nghiệp vì Tìm ý kiến sai A. Sự có mặt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    09-08-2020
474    2    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0