TAILIEUCHUNG - Form of Word

Teach/Teacher (giáo viên). Sing/ singer (ca sỹ). Farm/ farmer (nông dân). Drive/driver (tài xế). Write/ writer (tác giả). Play/ player (cầu thủ). Lend/ lender (người cho mượn). Work/ worker(công nhân). Employ/employer (người chủ). Direct/ director: giám đốc. Act/ actor: nam diẽn viên. Edit/ editor: biên tập viên. Debt /debtor: con nợ. Compete/ competitor: đấu thủ. Instruct/ instructor: người hướng dẫn. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.