TAILIEUCHUNG - Pitaschio giúp quản lý Windows thuận tiện hơn

Pitaschio giúp quản lý Windows thuận tiện hơn Hệ điều hành Windows với phiên bản XP và mới đây là phiên bản Vista đã có nhiều cải tiến hơn trước, giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của Windows nói chung là chưa tận dụng hết sức mạnh của con trỏ chuột và bàn phím. Phần mềm Pitaschio sẽ là sự bổ sung hợp lý để tăng lực cho Windows. | Pitaschio giúp quản lý Windows thuận tiện hơn Hệ điều hành Windows với phiên bản XP và mới đây là phiên bản Vista đã có nhiều cải tiến hơn trước giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn. Tuy nhiên nhược điểm của Windows nói chung là chưa tận dụng hết sức mạnh của con trỏ chuột và bàn phím. Phần mềm Pitaschio sẽ là sự bổ sung hợp lý để tăng lực cho Windows. Phiên bản Pitaschio có dung lượng chỉ 55 KB tải miễn phí từ địa chỉ http tương thích với Windows Vista trở về trước. Giải nén Pitaschio vào một thư mục xác định không cần cài đặt mà có thể kích hoạt file để sử dụng ngay. Chương trình này sẽ hiển thị một biểu tượng có chữ Pi màu đen trên một khung vuông nền trắng trên khay hệ thống. Bấm nút phải chuột vào biểu tượng này chọn Settings để có bảng quy định cấu hình cho Pitaschio như sau Khung Windows Chấp nhận sự đánh dấu mặc định của chương trình để giúp Windows linh hoạt hơn. Trong đó chú ý ba ô Disable minimize maximize close Button nếu đánh dấu vào những ô này chúng ta sẽ vô hiệu hóa các nút chức năng thu nhỏ phóng to đóng cửa sổ đang làm việc. Khung Desktop Đánh dấu chọn tất cả các ô. Trong đó ô Volume control by wheel được đánh dấu sẽ cho phép chúng ta lăn bánh xe chuột trên nền desktop để tăng hoặc giảm âm lượng thử mở một bản nhạc và sử dụng chức năng này . Mouse wheel Đánh dấu cả hai ô cho phép chúng ta kích hoạt một cửa sổ để phóng to hoặc thu nhỏ bằng bánh xe chuột khi bấm bánh xe chuột vào tên chương trình đang hiển thị trên thanh taskbar. I ĩ l 1 1 Ấ 1 V 1 Khung Taskbar Chấp nhận sự mặc định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.