TAILIEUCHUNG - Giao diện tiếng Việt cho Windows Vista được tải miễn phí

Giao diện tiếng Việt cho Windows Vista được tải miễn phí Gói Việt ngữ dành cho hệ điều hành mới và bộ ứng dụng văn phòng Office 2007 của Microsoft, ra mắt hôm qua tại Hà Nội, được phát triển trong 10 tháng (so với 4 năm của XP) và là phiên bản địa phương hóa đầu tiên của Vista trên thế giới. | Giao diện tiếng Việt cho Windows Vista được tải miễn phí Gói Việt ngữ dành cho hệ điều hành mới và bộ ứng dụng văn phòng Office 2007 của Microsoft ra mắt hôm qua tại Hà Nội được phát triển trong 10 tháng so với 4 năm của XP và là phiên bản địa phương hóa đầu tiên của Vista trên thế giới. Đây là một phần trong chương trình hỗ trợ ngôn ngữ bản địa Local Language Program LLP của Microsoft nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người sử dụng máy tính ở Việt Nam tiếp cận và ứng dụng các chương trình CNTT một cách dễ dàng hơn thông qua việc giảm thiểu rào cản về ngôn ngữ góp phần thu hẹp khoảng cách số với nước khác cũng như giữa thành phố lớn và vùng nông thôn trong nước. Được cài đặt trên bản gốc tiếng Anh nên phiên bản tiếng Việt có đầy đủ mọi tính năng cộng với các tiện ích giá trị gia tăng như tìm kiếm bằng từ khoá tiếng Việt kiểm tra lỗi chính tả tự động sửa lỗi chính tả tên miền Internet tiếng Việt. Lượng người tiếp cận CNTT tại Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng tăng nhưng còn gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ khi sử dụng vì phần lớn các sản phẩm tin học đều hiển thị và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh ông Orlando Ayala Phó chủ tịch cao cấp Nhóm tiềm năng không giới hạn của Microsoft nhận xét. Cách đây hai năm chúng tôi đã giới thiệu giao diện Việt ngữ cho Windows XP và bộ Office 2003 nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng. Sự ra mắt gói tiếng Việt cho Vista và Office 2007 chính là để tiếp tục củng cố mục đích đó . Ông Nguyễn Việt Hải Tổng giám đốc Công ty eDT đối tác của Microsoft thực hiện dự án Việt hoá giao diện Vista và Office 2007 nói Dự án này sẽ giúp xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ cho rất nhiều người Việt Nam sử dụng máy tính để họ tiếp cận được với những phần mềm mới nhất mà hàng triệu người trên thế giới đang sử dụng . Cùng với việc cho ra mắt các sản phẩm Việt hoá Microsoft tiếp tục hoạt động thúc đẩy CNTT ở Việt Nam bằng việc ký bản ghi nhớ thực hiện Chương trình đầu tư và khai thác phòng máy tính đa chức năng phục vụ nông thôn . Mục tiêu là ngay trong năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.