TAILIEUCHUNG - Robot Công nghiệp (Chương I)

Thuật ngữ "Robot" xuất phát từ tiếng Sec (Czech) "Robota" có nghĩa là công việc tạp dịch trong vở kịch Rossum’s Universal Robots của Karel Capek, vào năm 1921. | ROBOT CỐNG NGHIỆP 1 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VE ROBOT CÔNG NGHIỆP . Sơ lượt quá trình phát triển của robot công nghiệp IR Industrial Robot Thuật ngữ Robot xuất phát từ tiếng Sec Czech Robota có nghĩa là công việc tạp dịch trong vở kịch Rossum s Universal Robots của Karel Capek vào năm 1921. Trong vở kịch nầy Rossum và con trai của ông ta đã chế tạo ra những chiếc máy gần giống với con người để phục vụ con người. Có lẽ đó là một gợi ý ban đầu cho các nhà sáng chế kỹ thuật về những cơ cấu máy móc bắt chước các hoạt động cơ bắp của con người. Đầu thập kỷ 60 công ty Mỹ AMF American Machine and Foundry Company quảng cáo một loại máy tự động vạn năng và gọi là Người máy công nghiệp Industrial Robot . Ngày nay người ta đặt tên người máy công nghiệp hay robot công nghiệp cho những loại thiết bị có dáng dấp và một vài chức năng nhu tay người được điều khiển tự động để thực hiện một số thao tác sản xuất. Về mặt kỹ thuật những robot công nghiệp ngày nay có nguồn gốc từ hai lĩnh vực kỹ thuật ra đời sớm hơn đó là các cơ cấu điều khiển từ xa Teleoperators và các máy công cụ điều khiển số NC - Numerically Controlled machine tool . Các cơ cấu điều khiển từ xa hay các thiết bị kiểu chủ-tớ đã phát triển mạnh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai nhằm nghiên cứu các vật liệu phóng xạ. Người thao tác được tách biệt khỏi khu vực phóng xạ bởi một bức tường có một hoặc vài cửa quan sát để có thể nhìn thấy được công việc bên trong. Các cơ cấu điều khiển từ xa thay thế cho cánh tay của người thao tác nó gồm có một bộ kẹp ở bên trong tớ và hai tay cầm ở bên ngoài chủ . Cả hai tay cầm và bộ kẹp được nối với nhau bằng một cơ cấu sáu bậc tự do để tạo ra các vị trí và hướng tuỳ ý của tay cầm và bộ kẹp. Cơ cấu dùng để điều khiển bộ kẹp theo chuyển động của tay cầm. Vào khoảng năm 1949 các máy công cụ điều khiển số ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu gia công các chi tiết trong ngành chế tạo máy bay. Những robot đầu tiên thực chất là sự nối kết giữa các khâu cơ khỉ của cơ cấu điều khiển từ xa với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.