TAILIEUCHUNG - Luận văn: Thực trạng lao động nông thôn ở các làng nghề

Tham khảo luận văn - đề án luận văn: thực trạng lao động nông thôn ở các làng nghề , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ phá sản do đọng vốn, đọng sản phẩm vỡ phớa đối tác nước ngoài cắt sản phẩm tiêu thụ. Theo báo cáo của 38 tỉnh, thành phố, đó cú ớt nhất 9 làng nghề phỏ sản; 124 làng nghề sản xuất cầm chừng; hơn 2100 hộ đăng kí kinh doanh bỏ nghề. Có những làng nghề như đồ gỗ mĩ nghệ Đông Kỵ (Bắc Ninh) có 200 cơ sở sản xuất, chủ yếu là xuất hàng sang Trung Quốc, nhưng đến nay có 80% cơ sở đó ngừng sản xuất, sản phẩm tồn kho ước tính khoảng 20 triệu USD. Một số cơ sở của làng trước đây có hàng trăm lao động làm việc, nay giảm xuống chỉ cũn 7-8 người, thậm chí chỉ 1-2 người để trông coi máy móc, thiết bị. Làng nghề giấy Phong Khê (Bác Ninh) , thu hút khoảng 1 vạn lao động nhưng đến nay có 50 % cơ sở sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, mỗi cơ sở tồn đọng trung bỡnh khoảng 1 tỉ đồng. Làng nghề lụa ở Vạn Phúc (Hà Nội) là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời nhất nước ta, có 600 co sở sản xuát thỡ hiện nay 30 % số này đó đóng cửa Với xu thế khủng hoảng hiện nay, theo dự báo của Hiệp Hội làng nghề, nếu không có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, sẽ có khoảng 40% số làng nghề có nguy cơ phá sản, kéo theo là hàng vạn người lao động bi mất việc làm.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.