TAILIEUCHUNG - Dùng Win XP sau 30/6 như thế nào?

Dùng Win XP sau 30/6 như thế nào? Hầu hết hiện nay chúng ta đang dùng hệ điều hành Windows XP. Vậy mà Microshoft tuyên bố: “Ngày 30/6, Windows XP sẽ không còn có bán tại các cửa hàng Microsoft và các đối tác OEM". Tuy nhiên, bạn sẽ có thể mua XP có cài sẵn trên các máy tính ít nhất là đến tận 31/1/2009 và có thể còn lâu hơn. Microsoft sẽ vẫn tiến hành hỗ trợ kỹ thuật dưới các hình thức khác cho đến năm 2014. . | Dùng Win XP sau 30 6 như thê nào Hầu hết hiện nay chúng ta đang dùng hệ điều hành Windows XP. Vậy mà Microshoft tuyên bố Ngày 30 6 Windows XP sẽ không còn có bán tại các cửa hàng Microsoft và các đối tác OEM . Tuy nhiên bạn sẽ có thể mua XP có cài sẵn trên các máy tính ít nhất là đến tận 31 1 2009 và có thể còn lâu hơn. Microsoft sẽ vẫn tiến hành hỗ trợ kỹ thuật dưới các hình thức khác cho đến năm 2014. Chỉ có điều từ ngày 30 6 2008 trở đi bạn sẽ không thể mua hệ điều hành này từ Microsoft một cách chính thức. Làm thế nào để nhận được hỗ trợ kỹ thuật việc hỗ trợ kỹ thuật cho XP sau thời điểm 30 6 Với những người bắt đầu bạn có thể truy cập vào mainstream support của Microsoft cho XP đến tận 14 4 2009. Hỗ trợ mainstream bao gồm cả việc sửa chữa các sai sót và các miếng vá bởi vậy bạn vẫn nhận được bản nâng cấp cho hệ điều hành này. Sau thời điểm 14 4 2009 và đến 8 4 2014 Microsoft sẽ tiếp tục đưa ra những miếng vá an ninh nhưng sẽ không công bố việc sửa chữa lỗi này. Notebooks siêu giảm giá cũng như các máy PC giá rẻ như những máy tính được sản xuất bởi Asus Dell và các nhà sản xuất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.