TAILIEUCHUNG - Cảm biến vị trí bướm ga

CẢM BIẾN VỊ TRÍ BƯỚM GA Cảm biến vị trí bướm ga được lắp trên cổ họng gió. Cảm biến này biến đổi góc mở bướm ga thành điện áp, được truyền đến ECU động cơ như tín hiệu mở bướm ga (VTA). Ngoài ra, một số thiết bị truyền một tín hiệu IDL riêng biệt. Các bộ phận khác xác định nó lúc tại thời điểm chạy không tải khi điện áp VTA này ở dưới giá trị chuẩn. | CẢM BIẾN VỊ TRÍ BƯỚM GA Cảm biến vị trí bướm ga được lắp trên cổ họng gió. Cảm biến này biến đổi góc mở bướm ga thành điện áp được truyền đến ECU động cơ như tín hiệu mở bướm ga VTA . Ngoài ra một số thiết bị truyền một tín hiệu IDL riêng biệt. Các bộ phận khác xác định nó lúc tại thời điểm chạy không tải khi điện áp VTA này ở dưới giá trị chuẩn. CÁC LOẠI CẢM BIẾN VỊ TRÍ BƯỚM GA 1. Loại tiếp điểm Loại cảm biến vị trí bướm ga này dùng tiếp điểm không tải IDL và tiếp điểm trợ tải PSW để phát hiện xem động cơ đang chạy không tải hoặc đang chạy dưới tải trọng lớn. Khi bướm ga được đóng hoàn toàn tiếp điểm IDL đóng ON và tiếp điểm PSW ngắt OFF. ECU động cơ xác định rằng động cơ đang chạy không đạp bàn đạp ga tiếp điểm IDL sẽ bị ngắt OFF và khi bướm ga mở quá một điểm xác định tiếp điểm PSW sẽ đóng ON tại thời điểm này ECU động cơ xác định rằng động cơ đang chạy dưới tải nặng. 2. Loại tuyến tính Như trình bày trong hình minh họa cảm biến này gồm có 2 con trượt và một điện trở và các tiếp điểm cho các tín hiệu IDL và VTA được cung cấp ở các đầu của mỗi tiếp điểm. Khi tiếp điểm này trượt dọc theo điện trở đồng thời với góc mở bướm ga điện áp này được đặt vào cực VTA theo tỷ lệ thuận với góc mở .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
772    20    0    17-01-2021