TAILIEUCHUNG - Qui tắc bố cục tranh phong cảnh

Tôi sưu tầm ở đây môt loạt quy tắc (hay h ơn nên gọi là mẹo) bố cục tranh mà khi sử dụng đúng thì sẽ giảm bớt sai lầm trong các bức tranh phong cảnh. Đây là những mẹo có ở trong hầu hết các sách dạy vẽ phong cảnh cộng với một số ý tưởng riêng của tôi. Xin nhắc các bạn trước: đừng để cho những quy tắc n ày trói buộc bạn. Quy tắc chỉ giúp bạn lúc bạn băn khoăn có quá nhiều th ành tố muốn. | QUY TẮC BỐ CỤC TRANH PHONG CẢNH Created by chieutuongtu Tôi sưu tầm ở đây môt loạt quy tắc hay hơn nên gọi là mẹo bố cục tranh mà khi sử dụng đúng thì sẽ giảm bớt sai lầm trong các bức tranh phong cảnh. Đây là những mẹo có ở trong hầu hết các sách dạy vẽ phong cảnh cộng với một số ý tưởng riêng của tôi. Xin nhắc các bạn trước đừng để cho những quy tắc n ày trói buộc bạn. Quy tắc chỉ giúp bạn lúc bạn băn khoăn có quá nhiều th ành tố muốn đưa vào tranh mà không biết sắp xếp ra sao. Quy tắc được là ra để người ta sử dụng và vi phạm nhưng biết các quy tắc căn bản thì chí ít khi vi ph ạm quy tắc bạn cũng biết r õ mình đang vi phạm quy tắc nào thay vì vi ph ạm chỉ vì không biết. Có hơn 30 quy tắc sẽ được lần lượt đăng lên trong các kì lên ti ếp. 1. Một bức tranh phong cảnh cần phải có một trung tâm chú ý một điểm nhấn l à khu vực đẹp nhất. Điểm nhấn có thể được nhấn mạnh ở vị trí của nó v à bằng màu sắc và độ tương phản. Một điểm nhấn tốt thường có - Màu mạnh nhất. - Thay đổi đột ngột về độ tương phản. - Nên nhưng không nhất thiết chiếm một phần tương đối lớn của bức tranh. - Những cấu trúc do con người tạo nên động vật hoặc h ình dáng con người cũng giúp tăng thêm điểm nhấn. Đó là những diến vi ên chính. - Khu vực xung quanh phụ trợ cần phải hướng người xem đến điểm nhấn bằng một chỉ báo hoặc một đường dẫn. Hình ví dụ bên dưới - Điểm nhấn không nên đặt ở chính giữa bức tranh tốt nhất l à ở tỷ lệ 1 3. - Điểm nhấn không n ên bị che khuất dù chỉ là một chút. Làm thế sẽ làm giảm tầm quan trọng. - Một điểm nhấn được chọn tốt sẽ thu hút tâm trí ngư ời xem. - 1 - QUY TẮC BỐ CỤC TRANH PHONG CẢNH Created by chieutuongtu Cây gỗ trong bức ảnh này được đặt ở vị trí phù hợp làm đường dẫn cho mắt người xem hướng tới điểm nhấn Trong bức tranh này đường viền mé nước là đường dẫn cho người xem hướng tới cây cầu là nhân vật chính trong b ức tranh. 2. Bạn có thể tạo một điểm nhấn thứ 2 trong tranh coi nh ư chương 2 trong câu chuyện của bạn. Tôi khuyên các b ạn mới tập vẽ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN