TAILIEUCHUNG - Tiếp nhận hồ sơ đối tượng xã hội chuyển từ địa phương khác đến

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận hồ sơ đối tượng xã hội chuyển từ địa phương khác đến', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiếp nhận hồ sơ đối tượng xã hội chuyển từ địa phương khác đến Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Uỷ ban nhân dân xã phường thị trấn Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Xác nhận theo đơn đề nghị của đối tượng Các bước Tên bước Mô tả bước Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của 1. Bước 1 UBND các phường xã thị trấn vào các ngày làm việc trong tuần. UBND phường xã thị trấn chuyển hồ sơ lên phòng LĐ-TB XH 2. Bước 2 .Ã í. . huyện xem xét thấm định và trình UBND huyện giải quyết. Khi Huyện ra quyết định gửi về xã xã sẽ mời đối tượng đến 3. Bước 3 nhận quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp 2. Bản Sơ yếu lý lịch của đối tượng 3. Sổ hộ khẩu gia đình đối tượng Số bộ hồ sơ 2 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN